Aktuelle tema

 • Badevann

  Guide til byens badeplasser: Vannkvalitet, temperaturer, badeplasskart og stedsinformasjon.

 • Illustrasjon fra forsiden på barnehagebruksplanen

  Barnehagebruksplan

  Informasjon om barnehagebruksplanen for barnehager i Bergen kommune.

 • Logo for Bergen2030

  Bergen 2030

  Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.

 • Illustrasjonsfoto fra klasserom

  Brukerundersøkelser for barnehager og skoler/sfo

  Foresatte i private og kommunale barnehager, skoler og SFO sier sin mening.

 • Informasjon om brukervalg i hjemmesykepleien

  Brukervalg

  Byrådet ønsker at innbyggere som mottar tjenester fra kommunen, selv skal få velge hvem de mottar tjenester fra.

 • Byfjellene

  Et mangfold av opplevelser og muligheter for aktiviteter.

 • Illustrasjon Bygg innen helse og omsorg

  Bygg innen helse og omsorg

  Se siste nytt om nye bygg innen helse- og omsorgstjenestene.

 • Dovett - illustrasjon

  Dovett

  Bæsj, tiss og dopapir er det som skal i do! Putter du andre ting i do, kan rørene tette seg og rottene koser seg.

 • Mathallen på blomstertorget

  Fisketorget

  Les mer om Fisketorget og etableringen av Mathallen.

 • Fokal Festival

  Kurs, konkurranser og aktiviteter. Gratis for ungdom.

 • Friskere bergensere!

  Hjelp til å endre levevaner for å forebygge utvikling av livsstilssykdommer.

 • Illustrasjon frivillighet. Foto av to kvinner og et barn.

  Frivillighet

  Engasjement i frivillig arbeid gir identitet og livskvalitet til mennesker i alle aldre. Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig aktivitet på ulike områder.

 • Illustrasjon: Vågsbunnen i Bergen

  Grunnforholdene i Vågsbunnen

  Om kommunens håndtering av grunnforhold og setninger i Vågsbunnen.

 • logo Grønn strategi

  Grønn strategi

  Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.

 • Grønneviken - byboliger og delekultur

  Bergen kommune og BIR er grunneiere og samarbeider om å utvikle Grønneviken fram mot felles salg.

 • Idrettsplan

  Informasjon om idrettsplanen for Bergen kommune

 • Inklkudering av flyktninger, illustrasjonsbilde

  Inkludering av flyktninger

  Bergen Bidrar er kontaktsenter for boligutleiere og de som vil gjøre en frivillig innsats for inkludering av flyktninger.

 • Informasjon om vedlikeholdssituasjonen i skolene

  Inneklimaet i skolen

  Flere skoler i Bergen har ikke godkjent inneklima på grunn av manglende vedlikehold.

 • Klamydia

  Bergen kommune oppfordrer unge i alderen 15-24 år til å ta klamydiatest

 • Kommuneplanens arealdel 2016

  Kommunen er i gang med å rullere Kommuneplanens arealdel.

 • Lokaldemokratireformen

 • Du kan bidra til bedre luftkvalitet

  Luftkvalitet

  Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

 • Områdesatsing

  Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

 • Det er enkelt og koster ikke mye å undersøke radonnivået i boligen

  Radon i bolig

  Måling bør utføres fra midten av oktober til midten av april.

 • Illustrasjon bybanen

  Reguleringsplaner for Bybanen

  Bergen kommune er planmyndighet og utarbeider reguleringsplaner for Bybanen.

 • Ren hånd - barnehage

  Få råd om håndhygiene, prøv undervisningsopplegget for barn og bli sertifisert som Ren hånd-barnehage.

 • Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

  Renere Havn Bergen

  Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

 • Illustrasjon Risikokartlegging

  Risikokartlegging

  Risiko for blant annet skred kartlegges. Rapportene finner du her.

 • Roma Realities

  Romfolkets virkelighet. Med søkelys på romfolkets livsvilkår i Bergen og Romania.

 • Ikke mat rottene - illustrasjon

  Rottebekjempelse

  Se våre råd for hvordan du forebygger og bekjemper rotter.

 • Tre ansatte ved Bergen legevakt

  Samhandling i helsetjenestene

  Informasjon om hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten.

 • Sesonginfluensa

  Les hvordan du unngår å bli smittet av sesonginfluensaen.

 • Skolebruksplan grunnskolen i Bergen

  Skolebruksplan grunnskolen i Bergen

  Informasjon om skolebruksplanen for grunnskolen i Bergen

 • Logoen til Smart Omsorg

  Smart omsorg

  Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

 • Støttekontakt

  Bergen kommune har behov for nye støttekontakter med ulike egenskaper og interesser.

 • Sykkel-VM 2017

  Sykkel-VM

  Sykkel-VM i Bergen 16. - 24. september 2017

 • Temauke om vold

  Temauke om vold i nære relasjoner

  Kommunen arrangerer «Bergen mot vold» - en temauke om vold i nære relasjoner fra 31. oktober til 4. november i år.

 • Illustrasjon tilskudd

  Tilskudd

  Gjennom hele året er det mulig å søke tilskudd for profesjonelle, amatører og barn og unge. Se hvilke tilskuddsordninger det nå er mulig å søke på.

 • Tiltak mot rus

  Hva gjør Bergen innen rusfeltet?

 • Voldsstopp

  Voldsstopp

  Bergen kommune vil bidra til å stoppe volden i nære relasjoner.

 • DEL PÅ: