Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

Forvaltningsplan for byfjellene nord

Forvaltningsplan for Veten, Høgstefjellet, Nordgardsfjellet, Tellevikafjellet og Geitanuken ble vedtatt i bystyret 16.november 2016. Området er dermed innlemmet i forvaltningsplaner for byfjellene og omtales i denne forbindelse nå som Byfjellene nord.

Les mer

Forvaltningsplan for Byfjellene sør.

Forvaltningsplan for Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet ble vedtatt i bystyret 28 november 2011. Området er dermed innlemmet i forvaltningsplaner for byfjellene og omtales i denne forbindelse nå som Byfjellene sør, delområde 1.

Les mer

Kulturminnegrunnlag Byfjellene Nord 2010

Kulturminnegrunnlaget er utarbeidet av Byantikvaren i forbindelse med forvaltningsplan for Byfjellene Nord

Les mer

Kartlegging av vilt og naturtyper Byfjellene Nord 2010

Som grunnlag for utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene nord er det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området

Les mer

Kartlegging av vilt og naturtyper på Smøråsfjell 2007

I forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene sør - Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet er det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området.

Les mer

Forvaltningsplan for Byfjellene Vest 2005

Forvaltningsplan for Byfjellene Vest er første oppfølger av plan for sentrale byfjell vedtatt høsten 2000.

Les mer

Kulturminnegrunnlag Byfjellene Vest 2003

I forbindelse med utarbeiding av forslag til Forvaltningsplan for Byfjellene Vest har Byantikvaren i 2003 på oppdrag fra Grønn etat utarbeidet kulturminnegrunnlag for Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen.

Les mer

Bruksplan for Fløyenområdet 2003

Bruksplan for Fløyen har til hensikt å vise hvordan Bergen kommune mener at Fløyen, som kanskje byens viktigste friluftsområde, skal forvaltes i tiden fremover.

Les mer

Botanisk undersøkelse av Byfjellene i Bergen 2002

Sommeren og høsten 2001 ble det gjennomført en botanisk undersøkelse av områdene innenfor plangrense til "Forvaltningsplan for byfjellene, del 2" (2001) .

Les mer

Byfjellene i Bergen. Fugle- og dyrelivet 2001

I "Forvaltningsplan for byfjellene, del 2" (2001) ble det anbefalt å forbedre kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold i byfjellene.

Les mer

Forvaltningsplan for byfjellene 2000 (Sentrale byfjell)

Forvaltningsplan for byfjellene, del 2 er en oppfølging av del 1 som ble behandlet av fritid og kultur 31.08.95.

Les mer