Forvaltning

Slik forvaltes byfjellene.

Høsten 2000 vedtok bystyret forvaltningsplan for sentrale byfjell. Det ble her tatt opp problemstillinger knyttet til en langsiktig grense mellom byen og byfjellene, saksbehandlingsrutiner, forvaltningsregler og hvilken byfjellsforvaltning Bergen skulle ha i fremtiden.

Forvaltning av kommunale arealer på byfjellene

I januar 2009 ble det inngått en avtale mellom Bergen kommune og Bergens Skog- og Træplantingsselskap om forvaltning av kommunale arealer på byfjellene. Formålet med avtalen er å regulere forholdet mellom kommunen og skogselskapets forvaltning innenfor nærmere bestemte deler av byfjellene.

Byfjellsrådet

Byfjellsrådet er et faglig samrådings- og samordningsorgan for myndigheter med ansvar/interesser i byfjellene, og andre aktører med interesser i byfjellene. Rådet ble etablert 4. september 2001.

  • DEL PÅ:

Bookingsystem

Bookingsystem for Radiostasjonen, kanoer og aktivitetsområder på Fløyen.
Åpne Aktiv By

Mennesker i Stoltzekleiven

Besøkende i går:

Totalt siden 6. feb. 2014:

Gå til kart og statistikk for Stoltzekleiven

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: