Friskere bergensere!

Frisklivssentralens oppfølgingstilbud 2017

Frisklivssentralen skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Tilbud og målgrupper utvides fra 2017.

Les mer (08.12.2016)

Oppfølgingstilbud barnefamilier våren 2017

Frisklivssentralen gir tilbud til familier med barn som har behov for hjelp til å endre levevaner for å mestre helseutfordringer.

Les mer (08.12.2016)

Livsstilskurs for voksne 18 - 60 år

Gode levevaner er viktig for å forebygge sykdom og for å mestre hverdagen. Livsstilskurset vil gi deg kunnskap, støtte og verktøy for endring. Kanskje kan det bli starten på nye, gode vaner! Ekstra kurs er satt opp i mai.

Les mer (15.03.2017)

Søvnkurs våren 2017

Frisklivssentralen arrangerer søvnkurset «Sov godt». Kurset kan være nyttig for deg som har problemer med søvn.

Les mer (08.12.2016)

Livsstilskurs for godt voksne 2017

Gode levevaner gir glede i hverdagen, selvstendighet og mindre aldersrelaterte plager! Frisklivssentralen inviterer personer over 60 år til livsstilskurs. Interessert?

Mer informasjon om kursene (31.03.2016)

Røyke- og snusesluttkurs våren 2017

Frisklivssentralen har satt opp to sluttekurs våren 2017: Første kurs i februar(fulltegnet) og andre kurs i april. Ungdom mellom 17 og 25 år som ønsker å slutte med røyk eller snus kan få individuell oppfølging

Les mer (08.12.2016)

Kurs i mestring av belastning (KIB)

Et kurs for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til privatliv, arbeid og sykdom.

Les mer (12.12.2016)

Livsstilskurs for unge voksne, 18 - 25 år

Levevaner etableres i ungdomsårene. Kunnskap er nødvendig for å kunne planlegge og etablere gode rutiner. Frisklivssentralen har en rekke kurs og annen oppfølging til denne aldersgruppen.

Les mer (14.12.2016)

Mestringskurs for ungdom, DU

Nytt kurs 15. februar (fulltegnet). Neste kurs starter 22. august 2017. Hvis du i perioder føler deg trist og sliten, har trukket deg tilbake fra de tingene du vanligvis liker å gjøre og presterer dårligere på skole eller i jobb, da kan dette kurset hjelpe deg!

Les mer (15.12.2016)

Fjellturer i regi av Frisklivssentralen våren 2017

Frisklivssentralen arrangerer fjelltur en gang i måneden for nye og gamle deltagere - se eget program.

Les mer (29.09.2015)

Vi holder til midt i sentrum

Strandgaten 7, 5 etasje

Kontortid: 0800 - 1500

Kurstilbud på dag- og kveldstid

Nærmere veibeskrivelse (09.12.2016)

Frisklivssentralen på facebook

Side oppdateres med kurs og andre oppfølgingstilbud. Her finner du nyttig informasjon og lenker hvis du ønsker å endre levevaner for å legge til rette for bedre/god helse.

Les mer (23.04.2015)

Livsstil og helse for lærlingene i Bergen kommune

Frisklivssentralen utfordret og engasjerte 100 lærlinger i temaer innenfor livsstil og helse. Målet var å gi informasjon og stimulere til refleksjon over egne valg i hverdagen.

Les mer (23.09.2015)

  • DEL PÅ:

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: