Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret har vedtatt idrettsplanen

Bergen bystyre vedtok idrettsplanen i sitt møte onsdag 22. mars 2017.

Les mer (23.03.2017)

Bystyret behandler planen 22. mars

Bergen bystyre skal behandle idrettsplanen i sitt møte onsdag 22. mars.

Les mer (17.03.2017)

KOMITE FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT (2015-2019)

Idrettsplan for 2017–2027

Komite for barnehage, skole og idrett skal behandle idrettsplanen for 2017-2027.

Les mer (28.02.2017)

Legger frem idrettsplan for Bergen

Byrådet legger frem sitt forslag til idrettsplan for 2017–2027.

Se forslagene for din bydel her (19.01.2017)

Veien frem til endelig vedtak

Høringsutkastet til Idrettsplan for Bergen kommune 2017-2027 Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle, vil få en bred behandling frem mot endelig planvedtak.

Les mer (08.09.2016)

Se høringsuttalelsene til idrettsplanen

Her finner du høringsuttalelsene som er kommet inn til høringsutkastet til Idrettsplanen 2017-2027.

Les mer (18.11.2016)

Ber om innspill til ny idrettsplan

Høringsutkastet til Idrettsplan for Bergen kommune 2017-2027 er nå sendt ut til en rekke instanser. Høringsfristen er 9. oktober.

Les mer

Komiteen inviterer til innspillsmøte 27. september

Komite for barnehage, skole og idrett inviterer lag, foreninger og enkeltpersoner til innspillsmøte om idrettsplanen 27. september kl. 1400 i Gamle rådhus

Les mer om møtet (12.09.2016)

Idrettsårbøker

I høringsutkastet til ny idrettsplan blir det flere steder vist til kommunens idrettsårbøker.

Her finner du idrettsårbøkene fra 2009-2014