Idrettsplan

Legger frem idrettsplan for Bergen

Byrådet legger frem sitt forslag til idrettsplan for 2017–2027.

Se forslagene for din bydel her (19.01.2017)

Se høringsuttalelsene til idrettsplanen

Her finner du høringsuttalelsene som er kommet inn til høringsutkastet til Idrettsplanen 2017-2027.

Les mer (18.11.2016)

Ber om innspill til ny idrettsplan

Høringsutkastet til Idrettsplan for Bergen kommune 2017-2027 er nå sendt ut til en rekke instanser. Høringsfristen er 9. oktober.

Komiteen inviterer til innspillsmøte 27. september

Komite for barnehage, skole og idrett inviterer lag, foreninger og enkeltpersoner til innspillsmøte om idrettsplanen 27. september kl. 1400 i Gamle rådhus

Les mer om møtet (12.09.2016)

Veien frem til endelig vedtak

Høringsutkastet til Idrettsplan for Bergen kommune 2017-2027 Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle, vil få en bred behandling frem mot endelig planvedtak.

Les mer (08.09.2016)

Idrettsårbøker

I høringsutkastet til ny idrettsplan blir det flere steder vist til kommunens idrettsårbøker.

  • DEL PÅ:

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: