Inkludering av flyktninger

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold

Kommunen vil fremme kulturelt mangfold og bidra til flyktningers og innvandreres deltakelse på ulike samfunnsarenaer.

Les mer om handlingsplan for inkludering og mangfold

Avtalt selvbosetting av flyktninger

Avtalt selvbosetting av flyktninger

Til deg som vil levere forslag til leiekontrakt for bosetting i Bergen. Det er åpent for innlevering av leiekontrakter 17. og 18. juli 2017.

Informasjonsskriv på arabisk og norsk

Flere måter å skaffe bolig til flyktninger

Flere måter å skaffe bolig til flyktninger

Flyktninger kan bli bosatt på forskjellige måter i Bergen. I dag bosettes de fleste i privat utleiebolig. Her beskrives tre alternativer.

Les mer

Bergen Bidrar - kontaktsenter

Hender

"Bergen Bidrar" er et kontaktsenter for henvendelser om utleie av bolig og frivillig arbeid knyttet til flyktninger.

Les mer

Unge flyktninger trenger språkpraksis

fire menn på kurs

Kan din arbeidsplass bidra til at en mindreårig flyktning får trening i å snakke norsk?

Les mer

UDI-direktøren imponert over Bergen

UDI-direktøren imponert over Bergen

En strøm av asylsøkere, akuttmottak, transittmottak, selvbosetting og lange ventetider var situasjonen i fjor høst. UDI-direktør Frode Forfang var full av lovord om Bergen kommunes håndtering av asylkrisen.

Les mer


  • DEL PÅ:

Aktuelle tema

Illustrasjon frivillighet. Foto av to kvinner og et barn.

Frivillighet

Engasjement i frivillig arbeid gir identitet og livskvalitet til mennesker i alle aldre. Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig aktivitet på ulike områder.

Roma Realities

Romfolkets virkelighet. Med søkelys på romfolkets livsvilkår i Bergen og Romania.

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: