Gå tilbake til:
Du er her:
Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold

Kommunen vil fremme kulturelt mangfold og bidra til flyktningers og innvandreres deltakelse på ulike samfunnsarenaer.

Les mer om handlingsplan for inkludering og mangfold

Til deg som vil levere forslag til leiekontrakt for bosetting i Bergen. Neste åpning for innlevering er 15. og 16.august 2017.

Informasjonsskriv på arabisk og norsk

Flyktninger kan bli bosatt på forskjellige måter i Bergen. I dag bosettes de fleste i privat utleiebolig. Her beskrives tre alternativer.

Les mer

Hender

"Bergen Bidrar" er et kontaktsenter for henvendelser om utleie av bolig og frivillig arbeid knyttet til flyktninger.

Les mer

Kan din arbeidsplass bidra til at en mindreårig flyktning får trening i å snakke norsk?

Les mer

En strøm av asylsøkere, akuttmottak, transittmottak, selvbosetting og lange ventetider var situasjonen i fjor høst. UDI-direktør Frode Forfang var full av lovord om Bergen kommunes håndtering av asylkrisen.

Les mer

Frivillighet

Illustrasjon frivillighet. Foto av to kvinner og et barn.

Engasjement i frivillig arbeid gir identitet og livskvalitet til mennesker i alle aldre. Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig aktivitet på ulike områder.

Roma Realities

Romfolkets virkelighet. Med søkelys på romfolkets livsvilkår i Bergen og Romania.