Bolig

Avtalt selvbosetting av flyktninger

Til deg som vil levere forslag til leiekontrakt for bosetting i Bergen. Det vil tidligst bli åpnet for innlevering av leiekontrakter i mai 2017.

Flere måter å skaffe bolig til flyktninger

Flyktninger kan bli bosatt på forskjellige måter i Bergen. I dag bosettes de fleste i privat utleiebolig. Her beskrives tre alternativer.

Bosetting av flyktninger i Bergen kommune

Bergen kommune har per i dag vedtak om å bosette ca. 700 flyktninger i året.

Studenter og flyktninger side om side

Studentsamskipnaden og kommunen har inngått et 10-årig samarbeid for bosetting av studenter og flyktninger i Solheimslien 68.

  • DEL PÅ:

Aktuelle tema

Illustrasjon frivillighet. Foto av to kvinner og et barn.

Frivillighet

Engasjement i frivillig arbeid gir identitet og livskvalitet til mennesker i alle aldre. Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig aktivitet på ulike områder.

Roma Realities

Romfolkets virkelighet. Med søkelys på romfolkets livsvilkår i Bergen og Romania.

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: