Gå tilbake til:
Du er her:
Byfjorden skal bli renere

Byfjorden skal bli renere

Store deler av sjøbunnen i Byfjorden er svært forurenset av miljøgifter og tungmetaller. I høst starter oppryddingen i Puddefjorden.

Status for prosjektet

Byrådet anbefaler å øke kostnadsrammen for å kunne gjennomføre prosjektet Renere Puddefjord i sin helhet.

Les sak fra byrådet til bystyret

Bymiljøetaten har signert en kontrakt på 126 millioner med entrepenørselskapet som skal gjennomføre oppryddingsarbeidet i Puddefjorden.

Les mer

Renere Havn Bergen

Grønn strategi

logo Grønn strategi

Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.