Smart omsorg

Tegning av by

Storsatsing på smarte omsorgsløsninger

Bergen kommune satser nå på et eget program for Smart omsorg. Programmet skal gi innbyggere bedre tjenester og ansatte en effektiv arbeidshverdag gjennom modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Sjekk ut satsingsområdene

Kvitter seg med tusenvis av nøkler

Byråden og bruker av hjemmesykepleie

Når blir hverdagen tryggere for innbyggere som får hjemmesykepleie.

Les mer

Gir mobil omsorg i hele Bergen

mobil omsorg i bruk

Hjemmesykepleien i hele Bergen er nå i full gang med å bruke smarttelefoner i møte med sine pasienter.

Les mer

Vil utnytte ressursene for utviklingshemmede bedre

Forside av rapporten

En gjennomgang av tjenestene for utviklingshemmede viser at kommunen har store muligheter for å få mer igjen for ressursene som brukes til disse tjenestene.

Les mer

Utvider tjenester i hjemmet til alle bydeler

Mann på krykker får hjelp av hjemmetrener

Kommunen tilbyr nå hverdagsrehabilitering og trygghetspakker til innbyggere fra alle bydeler i Bergen.

Les mer om tilbuene


  • DEL PÅ:

Kom med dine innspill!

Hva bør Bergen kommune satse på for å få fremtidsrettede tjenester?

Send melding til Smart omsorg

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: