Smart omsorg

Tegning av by

Storsatsing på smarte omsorgsløsninger

Bergen kommune satser nå på et eget program for Smart omsorg. Programmet skal gi innbyggere bedre tjenester og ansatte en effektiv arbeidshverdag gjennom modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Sjekk ut satsingsområdene

Vil utnytte ressursene for utviklingshemmede bedre

Forside av rapporten

En gjennomgang av tjenestene for utviklingshemmede viser at kommunen har store muligheter for å få mer igjen for ressursene som brukes til disse tjenestene.

Les mer

Utvider tjenester i hjemmet til alle bydeler

Mann på krykker får hjelp av hjemmetrener

Kommunen tilbyr nå hverdagsrehabilitering og trygghetspakker til innbyggere fra alle bydeler i Bergen.

Les mer om tilbuene

Gir bedre oppfølging på sykehjem

PC med hjerte

Bergen kommune er nå i gang med innføringen av journalsystemet GBD på alle sykehjem.

Les mer

Vant kommunens forsknings- og innovasjonspris

Krüger har fått pris av Ljosland og Mevold

Kjell Krüger fikk prisen for å ha bidratt med forskning og nyvinning som er tatt i bruk på kommunens sykehjem.

Les mer


  • DEL PÅ:

Kom med dine innspill!

Hva bør Bergen kommune satse på for å få fremtidsrettede tjenester?

Send melding til Smart omsorg

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: