Smart omsorg

Tegning av by

Storsatsing på smarte omsorgsløsninger

Bergen kommune satser nå på et eget program for Smart omsorg. Programmet skal gi innbyggere bedre tjenester og ansatte en effektiv arbeidshverdag gjennom modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Sjekk ut satsingsområdene

Gir mobil omsorg i hele Bergen

mobil omsorg i bruk

Hjemmesykepleien i hele Bergen er nå i full gang med å bruke smarttelefoner i møte med sine pasienter.

Les mer

Utvikler ny dialog med innbyggerne

Nina Mevold og Rasmus Granheim

Bergen blir nå med i et nasjonalt prosjekt hvor kommuner skal utvikle og teste nye digitale innbyggertjenester.

Les mer

Utvider tjenester i hjemmet til alle bydeler

Mann på krykker får hjelp av hjemmetrener

Kommunen tilbyr nå hverdagsrehabilitering og trygghetspakker til innbyggere fra alle bydeler i Bergen.

Les mer om tilbuene

Gir bedre oppfølging på sykehjem

PC med hjerte

Bergen kommune er nå i gang med innføringen av journalsystemet GBD på alle sykehjem.

Les mer


  • DEL PÅ:

Kom med dine innspill!

Hva bør Bergen kommune satse på for å få fremtidsrettede tjenester?

Send melding til Smart omsorg

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: