Gå tilbake til:
Du er her:
Tegning av by

Storsatsing på smarte omsorgsløsninger

Bergen kommune satser nå på et eget program for Smart omsorg. Programmet skal gi innbyggere bedre tjenester og ansatte en effektiv arbeidshverdag gjennom modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Sjekk ut satsingsområdene

Når blir hverdagen tryggere for innbyggere som får hjemmesykepleie.

Les mer

I Smart omsorg er det nå igangsatt et prosjekt for å få bedre utnyttelse av ressursene kommunen bruker for å gi mennesker med utviklingshemming en god hverdag.

Les mer

Vinner av InnovasjonsCamp

Gruppen som vant InnovasjonsCamp

Hvordan finne løsninger som styrker pasientens egenmestring og samarbeidet med frivillige aktører?

Se video av jakten på de beste ideene

Her finner du analyser av hjemmesykepleien og tjenestene som gis til mennesker med utviklingshemming.

Les analysene

Bergen blir nå med i et nasjonalt prosjekt hvor kommuner skal utvikle og teste nye digitale innbyggertjenester.

Les mer

Kom med dine innspill!

Hva bør Bergen kommune satse på for å få fremtidsrettede tjenester?

Send melding til Smart omsorg