Tilskudd

Søk tilskudd til private idrettsanlegg

Idrettslag kan søke om delvis refusjon for utgifter knyttet til egne eller private idrettsanlegg. Søknadsfrist er 1. april.

Søk midler til ettermiddagsaktiviteter

Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU og andre frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved kommunale grunnskoler.

Søknadsfrist 1. april 2017

Søk tilskudd til talentutvikling

Idrettslag eller miljøer som har en eksisterende talentutviklingskultur kan søke ordningen.

Nå kan du søke om barne- og ungdomsmidler

Alle idrettslag som har aktive medlemmer i aldersgruppen 6-19 år kan nå søke tilskudd til barne- og ungdomsaktivitet i idrettslaget.

Søk tilskudd til nyskapende aktivitetstiltak

Har du et spennende aktivitetstiltak på gang? Eller ønsker å utvikle kvaliteten i eksisterende prosjekt? Nå kan du søke om tilskudd.

Søk støtte til idrettsarrangement

Idrettsorganisasjoner og -lag kan søke arrangementsstøtte. Sjekk kriteriene og les mer her.

Søk tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling

Tilskuddet Rask respons går til prosjekter internasjonalt som er oppstått på kort varsel og trenger rask behandling.

Tilskudd til arrangement - profesjonelt og bydekkende

Tilskuddets formål er å sikre publikum i Bergen et bredt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Tilskudd til lokalt kulturarbeid

Tilskuddet skal styrke det lokale kulturlivet og initiativ.

Søk tilskudd til skogfond

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Tilskudd utbetales når investering er godkjent for bruk av skogfond.

Søk tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Tilskudd kan gis til blant annet skogkultur, veibygging, miljøtiltak i skog og aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket.

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord

Bergen kommune har 38.000 kroner til fordeling til grøftetiltak.

Oversikt alle tilskudd

Oversikten viser alle kommunens faste tilskuddsordninger. Aktuelle frister løftes her på forsiden.

  • DEL PÅ:

Tilskuddsportalen

I tilskuddsportalen kan du søke aktuelle tilskudd.

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: