Tilskudd

Søk tilskudd til barne- og ungdomstiltak

Nå kan du søke om støtte til Barne- og ungdomstiltak i 2017. Ordningen skal stimulere til etablering og utvikling av åpne møteplasser.

Søk om midler fra Den kulturelle skolesekken

Aktører som ønsker å være med i Den Kulturelle Skolesekken kan nå søke om tilskudd.

Søk tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

Nå kan du søke om midler til tiltak som skal motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Nå kan du søke om idrettsstipend og priser

Bergen kommune deler ut idrettsstipend og priser. Søknadsfristen er 15. oktober 2016.

Idrettsorganisasjoner og idrettslag kan søke arrangementstøtte

Idrettsorganisasjoner og -lag kan søke arrangementsstøtte. Sjekk kriteriene og les mer her.

Søk tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling

Tilskuddet Rask respons går til prosjekter internasjonalt som er oppstått på kort varsel og trenger rask behandling.

Tilskudd til arrangement - profesjonelt og bydekkende

Tilskuddets formål er å sikre publikum i Bergen et bredt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Tilskudd til lokalt kulturarbeid

Tilskuddet skal styrke det lokale kulturlivet og initiativ.

Søk tilskudd til skogfond

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Tilskudd utbetales når investering er godkjent for bruk av skogfond.

Søk støtte til nyskapende aktivitetstiltak

Idrettslag, organisasjoner tilknyttet Norges idrettsforbund og friluftsorganisasjoner kan søke støtte til nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet.

Søk tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Tilskudd kan gis til blant annet skogkultur, veibygging, miljøtiltak i skog og aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket.

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord

Bergen kommune har 38.000 kroner til fordeling til grøftetiltak.

Oversikt alle tilskudd

Oversikten viser alle kommunens faste tilskuddsordninger. Aktuelle frister løftes her på forsiden.

  • DEL PÅ:

Tilskuddsportalen

I tilskuddsportalen kan du søke aktuelle tilskudd.

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: