Gå tilbake til:
Du er her:

Søk tilskudd til nyskapende aktivitetstiltak

Har du et spennende aktivitetstiltak på gang? Eller ønsker å utvikle kvaliteten i eksisterende prosjekt? Nå kan du søke om tilskudd.

Løpende søknadsfrist

Søk støtte til idrettsarrangement

Idrettsorganisasjoner og -lag kan søke arrangementsstøtte. Sjekk kriteriene og les mer her.

Løpende søknadsfrist

Søk tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling

Tilskuddet Rask respons går til prosjekter internasjonalt som er oppstått på kort varsel og trenger rask behandling.

Løpende søknadsfrist

Tilskudd til arrangement - profesjonelt og bydekkende

Tilskuddets formål er å sikre publikum i Bergen et bredt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Løpende søknadsfrist

Tilskudd til lokalt kulturarbeid

Tilskuddet skal styrke det lokale kulturlivet og initiativ.

Løpende søknadsfrist

Søk tilskudd til skogfond

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Tilskudd utbetales når investering er godkjent for bruk av skogfond.

Løpende søknadsfrist

Søk tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Tilskudd kan gis til blant annet skogkultur, veibygging, miljøtiltak i skog og aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket.

Løpende søknadsfrist

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord

Bergen kommune har 38.000 kroner til fordeling til grøftetiltak.

Løpende søknadsfrist

Oversikt alle tilskudd

Oversikten viser alle kommunens faste tilskuddsordninger. Aktuelle frister løftes her på forsiden.

Se total oversikt

Tilskuddsportalen

I tilskuddsportalen kan du søke aktuelle tilskudd.