Tilskudd

Tilskudd innen rus, psykisk helse og sosial

Frivillige og ideelle organisasjoner innen rus, psykisk helse og sosialfeltet kan nå søke driftstilskudd for 2018. Søknadsfristen er 19. mai i år.

Les mer

Søk tilskudd til nyskapende aktivitetstiltak

Har du et spennende aktivitetstiltak på gang? Eller ønsker å utvikle kvaliteten i eksisterende prosjekt? Nå kan du søke om tilskudd.

Søk støtte til idrettsarrangement

Idrettsorganisasjoner og -lag kan søke arrangementsstøtte. Sjekk kriteriene og les mer her.

Søk tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling

Tilskuddet Rask respons går til prosjekter internasjonalt som er oppstått på kort varsel og trenger rask behandling.

Tilskudd til arrangement - profesjonelt og bydekkende

Tilskuddets formål er å sikre publikum i Bergen et bredt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Tilskudd til lokalt kulturarbeid

Tilskuddet skal styrke det lokale kulturlivet og initiativ.

Søk tilskudd til skogfond

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Tilskudd utbetales når investering er godkjent for bruk av skogfond.

Søk tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Tilskudd kan gis til blant annet skogkultur, veibygging, miljøtiltak i skog og aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket.

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord

Bergen kommune har 38.000 kroner til fordeling til grøftetiltak.

Oversikt alle tilskudd

Oversikten viser alle kommunens faste tilskuddsordninger. Aktuelle frister løftes her på forsiden.

  • DEL PÅ:

Tilskuddsportalen

I tilskuddsportalen kan du søke aktuelle tilskudd.

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: