Siste nytt

Bystyret

Sakene fra bystyret 25. november

Bystyret foreslår tiltak for bedre byluft, ber om bemanningsnorm for barnehager og går inn for tiltak mot helikopterstøy ved Flesland.

Gå til oversikt (25.11.2015)

Går inn for tiltak mot helikopterstøy ved Flesland

Bystyret har vedtatt plan for håndtering av helikopterstøy ved Bergen Lufthavn Flesland.

Les mer (25.11.2015)

Slik vil bystyret bedre byluften

Slik vil bystyret bedre byluften

Bystyret er orientert om årsmelding for luftkvalitet 2014, og har vedtatt en rekke forslag til tiltak for bedring av byluften.

Les mer (25.11.2015)

Ber om bemanningsnorm for barnehager

Bystyret er orientert om forvaltningsrevisjon av sykefravær og bruk av vikarer i barnehage.

Les mer (25.11.2015)

Ønsker ikke steindeponi ved Liavatnet

Bystyret mener at Liavatnet ikke skal prioriteres som deponi av steinmasser.

Les mer (25.11.2015)

Hjemmesykepleier låser opp inngangsdør

Endrer normtidene for hjemmetjenester

Bergen kommune tilpasser sitt tjenestenivå til andre kommuner og reduserer derfor hyppigheten på hjemmehjelp og tidsbruken i hjemmesykepleien.

Les mer (25.11.2015)

Innfører parkeringsforbud i Skansen-området

Innfører parkeringsforbud i Skansen-området

Som en konsekvens av at Skansedammen beboeranlegg er etablert, har Trafikketaten fjernet parkeringsplasser på gategrunn og skiltet med forbudssone for parkering i området.

Les mer (24.11.2015)

Arna Aktiv i arbeid med å sette opp skilt

Nye turstiskilt i Ytre Arna

Ved hjelp av nye turstiskilt i fjellområda rundt Ytre Arna skal det no vere endå lettare å komme seg ut på tur.

Les mer (23.11.2015)

Ungdommens bystyre

Hva mener ungdommen om bybudsjettet?

På sitt siste møte 20. november vedtok Ungdommens bystyre 2015 en rekke uttalelser til kommunens budsjett for 2016.

Les dem her (24.11.2015)

Bli med på MAKERfest på biblioteket

Bli med på MAKERfest på biblioteket

Ta turen til Bergen Offentlige Bibliotek og få med deg denne ukens kreative program fylt med skaperglede på MAKERfest.

Varer til og med mandag (24.11.2015)

Bli med å forme framtidens kulturby

Bli med å forme framtidens kulturby

Hvordan skal kulturbyen Bergen se ut i framtiden? Det blir tema på Forankringskonferansen for Bergen kommunes kulturstrategi 2015-2025 torsdag, 3. desember.

Les mer (10.11.2015)

Slåtthaug svømmebasseng er stengt ut året

Svømmebassenget i Slåtthaughallen er stengt grunnet tekniske problemer. Det jobbes med å reparere skaden.

Les mer (05.11.2015)

Flytter legevakttilbud fra Barneklinikken

Flytter legevakttilbud fra Barneklinikken

Fra 1. desember 2015 flyttes legevakttilbudet til barn fra Barneklinikken på Haukeland til Bergen legevakt.

Les mer
Fikk rapport om tidstyvene i barnehage og skole

Fikk rapport om tidstyvene i barnehage og skole

Byråd for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen fikk mandag 23. november overlevert rapport fra Forenklingsutvalget for barnehage og skole.

Les mer (23.11.2015)

Opphold for scenekunstnere i Vilnius våren 2016

Opphold for scenekunstnere i Vilnius våren 2016

Bergen kommune vil i samarbeid med Arts Printing House i Vilnius invitere scenekunstgrupper i Bergen til å søke residency i Vilnius i januar/februar/mars 2016.

Søk innen 30. november (12.11.2015)


Abonnér på nyhetsbrev

Klikk for å abonnere på nyhetsbrev

Publikasjoner

Klikk for å se publikasjonene til Bergen kommune

Innbyggeravisen "Bergenseren", "Kommunetorget" og andre trykksaker fra Bergen kommune.
Les kommunens publikasjoner

Aktuelle tema

Du kan bidra til bedre luftkvalitet

Luftkvalitet

Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

Logoen til Smart Omsorg

Smart omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Informasjon om vedlikeholdssituasjonen i skolene

Inneklimaet i skolen

Flere skoler i Bergen har ikke godkjent inneklima på grunn av manglende vedlikehold.

Politisk agenda