Siste nytt

Les Infoposten 6 - 2017

I Infoposten for juni får du oversikt over aktiviteter fremover, og du kan lese reportasjer om blant annet Team Boys og Team Musikk og tur til Glada Hudik-teateret i Hudiksvall.

Les mer (24.05.2017)

Ny boveileder for ungdom som flytter for seg selv

Utekontakten i Bergen har laget en veiledning for ungdommer som skal flytte for seg selv. Tittelen på veilederen sier det meste: «Tusen ting å tenke på».

Les mer (24.05.2017)

Veileder mot radikalisering

Som del av handlingsplanen for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, har Bergen kommune laget en veileder for å følge opp og forebygge radikalisering.

Les mer (24.05.2017)

Oppfordrer til respekt for varsellys på Småpudden

- Det er et økende problem at fotgjengerne ignorerer varselsklokke og signallys og klatrer over portene når vi åpner broklaffene, forteller driftsleder Håkon Fasting ved Vaktsentralen.

Les mer (24.05.2017)

Seks kemnertips for skatteoppgjøret

Kemneren gir seks tips som kan hjelpe deg som skatteyter på vei før det endelige oppgjøret for inntektsåret 2016 er ferdig. Første runde i skatteoppgjøret er klar 21. juni.

Les mer (23.05.2017)

Her er sakene fra byrådet 23. mai

Av aktuelle saker er lokalisering av ny byarena, tilleggbevilgning til sykkel-VM, plan for Bybanen til Fyllingsdalen, samt status for barnevern og Utekontakten.

Gå til oversikt (24.05.2017)

Anbefaler planer for Bybanen

Byrådet er tilfreds med planene for Bybanen til Fyllingsdalen, og anbefaler at bystyret vedtar alle delstrekningene og plan for endeholdeplass.

Les mer (24.05.2017)

Samordnet innsats for barn og unge i Bergen

Byrådet legger frem sin statusmelding for barnevernet og Utekontakten.

Les mer (24.05.2017)

Ber om tilleggbevilgning til sykkel-VM

På grunn av ekstraordinære beredskaps- og driftsbehov under sykkel-VM, foreslår byrådet en tilleggsbevilgning på 45,4 millioner.

Les mer (24.05.2017)

På tide å søke midler fra Sentrumsplanen

Har du en knakende gode idé for å skape bedre trivsel, bedre bruk av byrom eller økt handel i Bergen sentrum? Søk prosjektmidler innen 1. juni.

Les mer (03.04.2017)

Legger frem handlingsplan for næringsutvikling

Byrådet legger frem handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2017-18.

Les mer (24.05.2017)

Anbefaler plan for godsterminal på Nygårdstangen

Byrådet legger frem plan som skal sikre tilstrekkelig godsterminalkapasitet på Nygårdstangen frem til et nytt logistikk-knutepunkt er etablert utenfor Bergen sentrum.

Les mer (24.05.2017)

Vil etablere hotell i Solheimsgaten 23

Byrådet anbefaler et planforslag fra Solheimsgaten 23 AS om å etablere hotell og videreføre butikk og kontor i Solheimsgaten 23.

Les mer (24.05.2017)

Vil ha på plass sentralt sykkelfelt mot Laksevåg

For å oppnå sammenhengende sykkelrute langs Laksevågruten, anbefaler byrådet et forslag til sykkelfelt i Carl Konowsgate og videreføring forbi Gyldenpriskrysset og krysset mot Fyllingsveien.

Les mer (24.05.2017)

Ekte sykkelglede

300 barnehagebarn fra 20 barnehager oste av sykkelglede under "Den store barnesykkeldagen" på Slåtthaug idrettsbane.

Les mer (23.05.2017)

Abonnér på nyhetsbrev

Klikk for å abonnere på nyhetsbrev

Publikasjoner

Klikk for å se publikasjonene til Bergen kommune

Innbyggeravisen "Bergenseren", "Kommunetorget" og andre trykksaker fra Bergen kommune.
Les kommunens publikasjoner

Aktuelle tema

Du kan bidra til bedre luftkvalitet

Luftkvalitet

Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

Sykkel-VM 2017

Sykkel-VM

Sykkel-VM i Bergen 16. - 24. september 2017

Logoen til Smart Omsorg

Smart omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Politisk agenda