Har du spørsmål om Bybanen til Åsane?

Den vedtatte oppstartssaken for bybane og sykkel mellom sentrum og Åsane er på høring, med høringsfrist 3. juli. Bergen kommune inviterer i den forbindelse til åpne kontordager, 19. og 21. juni, hos Innbyggerservice.

Hva kan du bygge uten å søke kommunen?

Har du planer om ny altan, terrasse, støttemur eller levegg? Sjekk vår veileder for hvilke regler som gjelder.

Åpnet oppgradert lekeplass med en bøtte med sand

– Dette er kanskje den flotteste lekeplassen i hele Bergen – gratulerer til Indre Laksevåg, sa Erlend Horn, byråd for sosial, bolig og inkludering, under åpningen av lekeplass.

Har opphevet totalforbudet mot bruk av åpen ild

Regnet har kommet og brannfaren er kraftig redusert. Fra fredag 15. juni opphever brannsjefen i Bergen totalforbudet mot bruk av åpen ild ute i Bergen, Osterøy, Samnanger og Vaksdal.

Sakene til bystyret 20. juni er klare

Aktuelle saker er forslag til sykkeltrasé mellom sentrum og Sandviken, plan mot marin forsøpling og løsningsvalg for Tveiterås skole. Bystyret skal også behandle en rekke årsmeldinger og statusmeldinger.

Sommerferietilbud til barn og unge innen kultur

Leter du etter noe å finne på denne sommeren? Her finner du tips og inspirasjon til sommeraktiviteter.

Nå har ungdom eget uteområde for aktivitet på Danmarksplass

– Dette er et sted for ungdom, lokale ungdommer har vært med på å bestemme hvordan den skal bli, og vi tar det i bruk med en gang!

Gir ungdom gode råd

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til ungdom mellom 13 og 20 år som trenger råd og veiledning om blant annet skole, rus, helse og seksualitet.

Sakene til byrådet 21. juni er klare

Aktuelle saker er ekspropriasjon av eiendommer i forbindelse med Bybanens byggetrinn 4, støtte til turné for Harmonien og høringsuttalelse om spesialistutdanning.

Her er sakene fra byrådet 14. juni

Byrådet sender områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden ut på høring.

Følg med på politiske møter og saker

Her kan du følge med på når det er møter og få innsyn i alle saker som behandles i byråd, komiteer og bystyret.

Finn et aktivitetstilbud der du bor

Under menyvalget kultur og idrett samler vi nytt om kurs og fritidstilbud for både liten og stor.

Se hva som skjer på skolene

Alle skolene informerer på egne sider om det som er aktuelt for deres elever og foresatte.

Tilbyr forebyggende hjemmebesøk til eldre

Et forebyggende hjemmebesøk er en uformell samtale mellom den eldre og en ansatt ved kommunes frisklivs- og mestringssenter.

Her kan du få hjelp av lege i sommer

Lurer du på når fastlegen din har ferie? På kommunens ferieoversikt kan du finne ut hvor du skal henvende deg hvis du blir syk når legen er borte.

Vil du opptre på ungdomsshow?

Utekontakten er på jakt etter ungdom som vil opptre på avslutningsshowet av Fokal Festival i Nygårdsparken i slutten av juni.

Bedre dyrevelferd med ID-merking

Et ID-nummer knytter Salto til Karoline for alltid. Med Norges første dyrevelferdsplan vil Bergen kommune at flere katteeiere gjør som familien fra Ytrebygda.

Sikrer deg sterkere rettigheter med nye personvernregler

Nå blir det felles personvernregler for hele Europa. Her er hva det innebærer for ditt forhold til Bergen kommune.

Boligsoneparkeringen utvidet fra 13. juni

Fra 13. juni ble boligsoneparkeringen i Bergen utvidet med soner for Skansemyren, Kalfaret, Starefossen, Fløen og Stadion.

Tips for en aktiv sommer

Her finner du oversikten over sommertilbud i Bergen kommune.

Trenger du hjelp over i det digitale?

Hos Innbyggerservice kan vi hjelpe deg med å komme i gang med data og internett når du skal benytte de digitale tjenestene til kommunen.

Utfordrende for funksjonshemmede å ta seg frem i Bergen sentrum

Kommunalt råd for funksjonshemmede inviterte to bystyrekomiteer på bytur for å vise hvor utfordrende det er å bevege seg som funksjonshemmet i Bergen sentrum.

Vil du bli besøkshjem?

Vi trenger flere besøkshjem som kan ta imot barn eller ungdom i en eller flere helger per måned.