Se hva innbyggerene mener om nærdemokrati og bydelsstyrer

Bergen kommune har i perioden 7.–15. desember 2017 gjennomført en innbyggerundersøkelse, hvor temaet for undersøkelsen var nærdemokrati og bydelsstyrer.

Aktivitetstilbud for barn og unge som starter i 2018

Januar og nytt år betyr oppstart av en mengde ulike aktiviteter innen kultur, idrett og fritid - for barn, unge og eldre.

Det handler om å skape trivsel der folk bor

Les om områdesatsingen i Indre Laksevåg, Ytre Arna og Årstad bydel.

Meld kommunen om glatte veier

Her kan du sende melding til kommunen om behov for brøyting og strøing eller feil på vann og avløp.

Slepp nynorsken fri i kommunen

Byrådet ønskjer å betre kåra for nynorsken i Bergen. Alle tilsette skal fritt kunne skrive på den målforma dei ønskjer i tenesta for kommunen. Nynorsk skal også bli meir synleg.

Nysnø og nyfreste skiløyper i Bergen

Både på Fløyen og Totland/Frotveit meldes det tirsdag om nydelige forhold for en skitur i nysnøen.

Trenger du hjelp til å endre livsstil?

Nå kan du få hjelp til å få en sunnere livsstil, et bedre kosthold, eller hjelp til å mestre hverdagen.

Først ute med elektroniske nøkler

Hjemmesykepleien i Åsane har nå gjennomført et pilotprosjekt der 182 brukere har fått elektroniske låser.

Idrettsorganisasjoner og idrettslag kan søke arrangementsstøtte

Alle arrangører av topp- og breddearrangement som arrangeres i Bergen og eller bergensregionen, kan søke arrangementsstøtte. Løpende søknadsfrist.

Arrangerer lese- og skrivekurs for voksne

Ønsker du å bli bedre til å lese og skrive? Nå starter Bergen voksenopplæring opp nye kurs for voksne.

Slik jobber vi for bedre luftkvalitet

Her får du en oversikt over hvordan kommunen jobber og hvilke strakstiltak som kan bli aktuelle i vinter.

Følg med på politiske møter og saker

Her kan du følge med på når det er møter og få innsyn i alle saker som behandles i byråd, komiteer og bystyret.

Større prosjekter og satsingsområder

Du finner egne temasider for Renere Havn Bergen, Smart omsorg, Frisklivssentralen, Grønn strategi, oppgradering av skoler, inkludering av flyktninger med mer.

Varsel om luftkvalitet i Bergen

Frem til fredag 19. januar ventes lite forurenset luft.

Sakene til byrådet 18. januar er klare

Aktuelle saker er tiltak for mer nynorsk i Bergen kommune, internettilgang til vanskeligstilte og høringsuttalelse om svangerskapsomsorg.

Søk støtte til barne- og ungdomstiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskuddsmidler til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2018. Søknadsfrist 1. februar

Influensautbruddet i gang - råd for å unngå smitte

Vinterens influensautbrudd er i gang, og flere influensasyke kan forventes i ukene fremover. Her er rådene for å unngå smitte.

Se programmet for Mulighetsbanken i januar

Er du arbeidssøkende og ønsker å bygge nettverk? Velkommen til møter i Kaigaten 4 hver mandag.

Kommunale avgifter og gebyrer i 2018

Her er oversikt over 2018-satsene for SFO, barnehage, billettpriser i kommunale haller, byggesaksgebyrer og renovasjon med flere.

Slik sikrer Smart omsorg din helse

Bergen satser stort for å gjøre helse- og omsorgstjenestene klare for fremtiden.

Tilgjengelighetsprisen til Møhlenpris oppveksttun

Nyåpnede Møhlenpris oppveksttun er tildelt Tilgjengelighetsprisen 2017 for god universell utforming.

Åpner for vielser to lørdager i vår

Vielser i Bergen kommune foregår hovedsakelig på fredager, men nå er det også åpnet for vielser to lørdager i vår.