Alette Hilton Knudsen fratrer som direktør for Etat for barn og familie i Bergen kommune

Alette Hilton Knudsen har i dag, mandag 3. oktober, meddelt sin leder, kommunaldirektør Tommy Johansen, at hun ønsker å fratre sin stilling som etatsdirektør i Etat for barn og familie.

– Dette har ikke vært en enkel avgjørelse. Trykket på etaten har over tid vært stort, også mot meg som leder. Mitt håp er at min fratreden vil skape arbeidsro i organisasjonen. Jeg har satt stor pris på å få lede en slik etat med svært dyktige kollegaer i alle ledd. Samfunnsoppdraget for etaten er rettet mot å beskytte barn og unge, og sikre at disse får så gode vilkår og forutsetninger som mulig i sin oppvekst, sier Alette Hilton Knudsen. 

– Siden jeg tiltrådte i stillingen har mitt mål vært å få til endringer slik at dette arbeidet kunne gjøres på en enda bedre måte. Her vil jeg blant annet nevne Familiens Hus. Mitt største ønske nå er at organisasjonen får tid og anledning til å sluttføre arbeidet med dette, og å etablere Bergens nye Barnevern. Jeg ønsker alle mine kollegaer lykke til videre, sier Hilton Knudsen.