Gå tilbake til:
Du er her:

Følgeforskning

Følgeforskning

ALIS-VEST skal følges av forskere for at lærdom fra prosjektet skal spres til andre og for at den skal analyseres og sees i sammenheng med annen forskning. Både forskere fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) ved UiT Norges arktiske universitet og fra Universitetet i Bergen ønsker å forske på ALIS. De har ulike felt de vil fokusere på

Organisering og rammebetingelser

NSDM begynte i juni 2017 med sitt følgeforskningsprosjekt som skal ha form som deltagende forskning. Det innebærer at forskerne vil være relativt tett på prosessene og vil kunne bistå med kunnskapsformidling til deltagerne, mellom de ulike aktørene i prosjektet og til allmennheten, men legger kun tilrette for at kommunene og prosjekteier selv skal ta avgjørelser og bære konsekvenser av valg de tar.

NSDM logo bla¦èNSDM vil følge med på hvilke valg som gjøres de de enkelte kommunene, hvilken virkng det har og hvorfor. Videre er det et mål å følge med på hvordan prosjektet gjennomføres og virker med hensyn til rekruttering, stabilisering og gjennomføring av spesialiseringsløpet. Ulike kommuners valg og prosesser vil holdes annonymt utenfor prosjektet. Kontaktpersoner er Tone Seppola-Edvardsen (Tone.seppola-edvardsen@uit.no) og Helen Brandstorp (helen.brandstorp@uit.no)

NSDM har arbeidet med utdanningsstilllinger i en årekke. Finn aktuelle publiksjoner her

Veiledning i ALIS

Forskere fra Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen ønsker fra 2018 å utvikle et phD-prosjekt der en lege driver aksjonsforskning på veiledning lokalt, kanskje knyttet til faglige team som går utover det enkelte legekontor.

logo-uibSom aksjonsforskning, vil prosjektet bidra til selve endringen i hvordan nye leger på fastlegekontorene veiledes av sine mer erfarne kollegaer, og hvordan denne veiledningen er forankret i læringsmål for spesialitetsutdanningen i allmennmedisin og i kommunenes behov for rekruttering og utvikling av innholdet i fastlegetjenesten. Prosjektet er under utvikling. Kontaktperson i Bergen er Stefán Hjörleifsson.