Byrådet
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Nye byråder på plass

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen har utnevnt Henning Warloe (H) og Eiler Macody Lund (FrP) som nye byråder.

Henning Warloe (H) trer inn som byråd for byutvikling, klima og miljø.

Eiler Macody Lund (FrP) blir ny byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

Sammensetningen i byrådet er dermed:

  • Byrådsleder: Ragnhild Stolt-Nielsen (H)
  • Byråd for finans, eiendom og eierskap: Liv Røssland (FrP)
  • Byråd for barnehage og skole: Harald Victor Hove (H)
  • Byråd for kultur, næring, idrett og kirke: Helge Stormoen (FrP)
  • Byråd for helse og omsorg: Hilde Onarheim (H)
  • Byråd for sosial, bolig og områdesatsing: Eiler Macody Lund (FrP)
  • Byråd for byutvikling, klima og miljø: Henning Warloe (H)

Mer om informasjon om byrådene på egne sider.