Starter grøfterens langs Kamveien

27. mars starter Bymiljøetaten arbeid med å rense grøftene fra Skansemyren til Fløyen.

Rensing av grøfter gjøres årlig for å drenere vannet så det ikke oversvømmer veien.

- Turaktiviteten i området vil ikke bli berørt. Arbeidet skal heller ikke være for mye til hinder for annen nødvendig transport, sier prosjektansvarlig Alv Kåre Birkeland i Bymiljøetaten.

Vår entreprenør Bydrift vil utføre det bestilte arbeidet.

Arbeidet vil i hovedsak pågå hverdager fra kl. 0700 til kl. 1500 og skal være avsluttet innen 10. april.