Her er det nye barnehageplasser

Til høsten åpner ny barnehage i Leaparken i Årstad, og flere andre barnehager har fått utvidet plass.

Leaparken barnehage åpner 31. august i år, og du må søke til hovedopptaket som har frist 1. mars.

VIL DU VITE MER OM LEAPARKEN? Se plan og bilder under Etat for utbygging.

Minde, Vadmyra og Storetveit

Minde barnehage har nettopp utvidet med rundt 90 plasser. De åpnet i nytt bygg i januar, og du kan søke fortløpende gjennom året.

Vadmyra barnehage utvider med 33 plasser fra 1. august i år. Her må du søke til hovedopptaket innen 1. mars.

Storetveit barnehage åpner i nye lokaler 1. august, men har samme antall plasser. Her søker du plass til hovedopptaket.

VIL DU VITE MER OM NYE STORETVEIT? Se bilder under Etat for utbygging.

Søk plass innen 1. mars

Her finner du søknadskjema og mer informasjon.

Nye bygg og nye plasser

På nettsiden har vi en oversikt over nye barnehager og hvilke barnehager som har utvidet med nye plasser de siste årene.