Nye personvernregler fra 20. juli

Med den nye loven gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Her finner du mer om hva det betyr for ditt forhold til Bergen kommune.

Slik ivaretar Bergen kommune personvernet: bergen.kommune.no/personvern

Kontakt personvernombudet:
personvernombud@
bergen.kommune.no

Kontakt innsyn:
For henvendelser om innsyn i opplysninger om deg, kontakt den aktuelle enheten.
Her er organisatorisk oversikt for Bergen kommune.

Den nye personopplysningsloven ble vedtatt av Stortinget i mai 2018, og 15. juni ble det besluttet i statsråd at loven trer i kraft i Norge samme dag som den innlemmes i EØS-avtalen
(mer på regjeringen.no ).

De nye reglene gir deg sterkere rettigheter som innbygger.

Dine rettigheter

Her er noen av de viktigste prinsippene ved personvernreglene som er aktuelle i ditt forhold til offentlig forvaltning:

  • Retten til å bli glemt: Du kan i utgangspunktet kreve at opplysningene om deg blir slettet. Men det stiller seg annerledes for en kommune, fordi en kommune plikter å arkivere opplysninger, og derfor ikke har anledning til å slette opplysningene.
  • Retten til å ta tilbake samtykke: Selv om du har gitt samtykke til bruk av opplysninger om deg, eller personen du er foresatt for, kan du ta tilbake dette samtykket ved en senere anledning.

Dette er hovedregler for kommunens behandling, men det finnes en del unntak.

Krav til kommunen

Med de nye reglene er det krav om at hver kommune har et eget personvernombud. Her kan du lese mer om hvordan avdelingene i Bergen kommune har jobbet frem mot overgangen til de nye reglene.

I tillegg skal kommunen ha en oppdatert personvernerklæring som ligger offentlig tilgjengelig. En personvernerklæring beskriver hvordan virksomheten ivaretar personvernet i sin behandling av opplysninger. Under kommunens personvernerklæring vil du også finne en oversikt over alle systemer som håndterer personopplysninger i Bergen kommune, sortert avdelingsvis.

Krav til åpenhet

Alle avdelinger i kommunen må melde inn til personvernombudet all behandling og oppbevaring av personopplysninger. I dette ligger også at man må ha et gjennomtenkt forhold til bruken, samt ha foretatt en risikovurdering som sikrer personvernet.

Leder ved personvernombudet understreker dessuten de ansattes plikt i møte med innbyggerne.

- Alle må bidra til at den enkelte avdeling er åpen og informerer om hvilke personopplysninger de håndterer, hvordan de behandler dem og hvorfor, sier Gøran Breivik.