Skolelever fra Storetveit og Redd Barna på ordførerbesøk.
Skolelever fra Storetveit og Redd Barna på ordførerbesøk.
Bilde: Vibeke Linn Blich

Åttendeklassinger fra Storetveit gjør en innsats for andre

- Alle barn har rett på lik tilgang på lek og fritid. Det var et av innspillene de engasjerte ungdomsskoleelevene overrakte ordføreren i dag.

Ungdom fra Storetveit skole tok sammen med Redd Barna initiativ til et møte med ordfører Marte Mjøs Persen. Tirsdag ble de engasjerte ungdommene invitert med inn i bystyresalen der viktige politiske saker som berører byen vår er oppe til debatt.

Flere og mer ulike fritidsaktiviteter, flere åpne haller og billigere kollektivtransport, var noen av tiltakene Storetveitungdommen ønsket for ungdom i Bergen.

Følte seg hørt

Ungdommene overrakte ordføreren innspill som de selv og deres medelever har skrevet og samlet inn, og som går på å legge til rette for at alle barn skal ha lik tilgang på lek og fritid i Bergen kommune uavhengig av bakgrunn. Sarah Sørum Onarheim forteller at de gjennom skolevalgfaget "Innsats for andre" kontaktet hjelpeorganisasjonen Redd Barna og delte sine innspill med byens ordfører Marte Mjøs Perssen.

- Det føles bra å få sagt det vi hadde på hjertet til en som har makt. Jeg følte vi ble hørt, sier en engasjert Onarheim. Hun og medelevene satte ekstra pris på at de fikk omvisning i bystyresalen mens de var på besøk.

Vil ha likt tilbud for alle

- Det er viktig at alle får samme tilbud og mulighet til å holde seg i fysisk aktivitet, mener Oda Sofie Kjelby Sørensen.

Didrik Matre er enig:
- Dette var gøy. Jeg føler vi har fått frem i lyset det vi mener. Nå er det opp til politikerne med å gjøre resten, avslutter han.

Bakgrunnen

Nylig la regjeringen frem stortingsmeldingen "Muligheter for alle: Fordeling og sosial bærekraft", som viser at ulikhetene og barnefattigdom øker stadig. Ifølge tall fra 2016 lever 9,6 % barn i Bergen i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Samtidig viser SSB at barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå godt over halvparten av alle barn i lavinntektsgrupper.

Gjennom Fritidserklæringen har kommunen, frivilligheten og staten gått sammen om en felles innsats for at barn - uavhengig av foreldrenes sosioøkonomiske situasjon - skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet.

- Jeg synes det er utrolig kult at dere brukte valgfaget deres til gjøre dette. Det viser at dere bryr dere om andre og vil gjøre noe for andre enn dere selv, og det synes jeg er fint, sier Persen som og sa seg enig i innspillene fra ungdommen og understreket at dette var saker som det jobbes med i dag.

- Vi har nylig fått ny Fysakhall på Melkeplassen. E-sport er en ny gren som gjør at flere velger å bli med i idrettslagene. Vi har satt ned pris på månedskort og fjernet nattakst på buss. I tillegg har vi noe som heter Aktivitetskortet og som i første omgang tilbys familier med dårligst råd, sier hun.