Ordfører ber Roger Valhammer danne nytt byråd i Bergen

Ordfører Marte Mjøs Persen ber Roger Valhammer (Ap) danne nytt byråd i Bergen.

Etter at byrådsleder Harald Schjelderup i dag meddelte at byrådet fratrådte med umiddelbar virkning, har ordføreren sondert blant gruppelederne for byrådspartiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, og kommet til at den kandidaten som har best grunnlag for å danne nytt byråd i Bergen, er Roger Valhammer.

- Jeg har i dag bedt byrådslederkandidat Roger Valhammer om å danne et nytt byråd i Bergen, og avventer det nye byrådets konstituering. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke Harald Schjelderup for den jobben han har gjort og det gode samarbeidet vi har hatt, både mellom byrådet og bystyret og personlig som partifeller, sier ordfører Marte Mjøs Persen.

- Roger Valhammer og jeg har et godt samarbeid, og jeg er sikker på at Roger Valhammer vil følge opp byrådsplattformen på en glimrende måte, og bygge videre på det gode samarbeidet mellom byrådet og bystyret.