Vannledningsbruddet: Legevaktstasjonen i Åsane er åpen til torsdag morgen

På grunn av stengningen av E39 er Legevaktstasjonen i Åsane nå åpen, og den vil være åpen til torsdag 28. november klokken 08.00.

Dette gjøres for å sikre innbyggere i Åsane-området et tilgjengelig legevakttilbud.

Legevaktstasjonen i Åsane gir øyeblikkelig hjelp til dem som trenger dette. Legevaktstasjonen er nå bemannet med 1 lege og 1 sykepleier. Tilbudet er åpent i hele dag (onsdag 27. november) og gjennom natten (til torsdag 28. november klokken 08.00). Det er ikke mulig å ta røntgen ved legevaktstasjonen.

Innbyggere i Åsane-området kan også ringe 116 117 for å veiledning og råd. Nødetatene sine utrykningsbiler når frem.

Ved akutte livstruende sykdom eller skade, ring 113.