Forbered deg på sterk vind i dag, tirsdag

Alle innbyggere oppfordres til å sikre løse gjenstander.

Fra tirsdag ettermiddag ventes kraftige vindkast fra sørøst og sør. Det er meldt rundt 27 meter i sekundet i indre strøk og opp mot 33 meter i sekundet i ytre strøk. Dette melder yr på sine nettsider.

Slik forbereder du deg

Alle innbyggere oppfordres om å sikre løse gjenstander på sin eiendom og installsjoner som blant annet stillas.

- Hold deg oppdatert på værvarsel og følg anbefalingene som blir gitt der, sier Britt Lise Nymark, vakthavende beredskapskoordinator i Bergen kommune.

Dette gjør kommunen

Kommunen har ansvar for kommunale eiendommer, kommunale veier og kommunalt vann- og avløpsnett.

Bymiljøetaten har personell ute i alle bydeler med tanke på vær og vind frem til været stabiliserer seg.

- Vi skal være i forkant for å kunne håndtere situasjoner som kan oppstå på veinettet. Det kan for eksempel være trevelt og overvannsproblemer, sier Arild Gundersen, leder veiseksjonen i Bymiljøetaten.

Meld inn feil til kommunen

Aktuelle hendelser kan være veltede trær, feil på vann og avløp, vei, park og miljø. Bruk meldeskjema på feilmelding.bergen.kommune.no.

Vaktsentral

Kommunens vaktsentral holder døgnåpent. Her kan du henvende deg ved akutte og kritiske feil, for eksempel oversvømmelser. Telefon: 55 56 78 15, e-post: vaktsentral@bergen.kommune.no

Akuttberedskap

Ved akutte hendelser må henvendelse rettes til politi og andre nødetater.