Informasjon til pårørende på Fyllingsdalen sykehjem

Her kan du ta kontakt hvis du lurer på noe etter onsdagens evakuering av beboere på Fyllingsdalen sykehjem.

Beboerne på Fyllingsdalen sykehjem ble onsdag evakuert på grunn av gass på sykehjemmet og demenssenteret. Bergen brannvesen påviste styrendamp som kom fra arbeid på baksiden av bygget.

Trygt å flytte tilbake

Sykehjemmet har nå luftet ut rommene slik at gassen er borte. Brannvesenet har foretatt målinger som viser at det er trygt for beboerne å flytte tilbake, og de fleste beboerne er nå tilbake på sine avdelinger.

I høye konsentrasjoner virker styren-damp sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. Kortvarig eksponering gir ingen varige skader.

Enkelte ansatte og besøkende ble sendt til legevakten, Øyeblikkelig hjelp døgnenhet og sykehus som følge av plager fra gassen. Ingen av beboerne fikk symptomer som krevde helsesjekk.

Kontakttelefon for pårørende

Ansatte på sykehjemmet kontakter nå pårørende for å informere om hendelsen. Pårørende kan også kontakte avdelingssykepleier Hanne Gillesvik Jakobsen på telefon 53 03 29 53.