Gå tilbake til:
Du er her:

Aksepterer overtredelsesgebyr i Vigilosaken

Bergen kommune har fått rapporten fra Datatilsynet som varsler et vedtak om overtredelsesgebyr på tre millioner kroner for brudd på personvernforordningen. Kommunen vil akseptere gebyret.

Bilde av Vigilologo
Bergen kommune aksepterer gebyret fra Datatilsynet
Bilde: Illustrasjon

Datatilsynet mener kommunen har unnlatt å gjennomføre egnede risiko- og sårbarhetsanalyser for tilstrekkelig sikring av personvernet.

Rapporten er et forhåndsvarsel om at Datatilsynet vurderer å fatte vedtak om overtredelsesgebyr.

Vil lære av rapporten

- Vi har ventet på denne rapporten. Vi har tiltro til at Datatilsynet har gjort de riktige vurderingene og vil akseptere gebyret. Nå skal vi gå grundig gjennom rapporten for å lære av den, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn. 
 

Vigilosaken har vært en særdeles krevende sak for alle involverte.

- Vi har ikke hatt gode nok sikkerhetsrutiner. Det viste også den interne gjennomgangen som ble ferdigstilt i desember. Det er svært alvorlig når vi som har ansvar for persondata om innbyggerne våre, ikke har forvaltet dette på en trygg måte, sier byråden.

I vår startet byrådet en omfattende gjennomgang av alle systemer i kommunen med tanke på informasjonssikkerhet og personvern. Det jobbes også med heving av kompetanse og en større bevissthet om personsikkerhet i hele organisasjonen.

- Nødvendig med digitalisering

- Digitaliseringen av offentlig sektor er helt nødvendig. De siste månedene med koronapandemien har vist oss hvor avhengige vi er av gode digitale verktøy i hverdagen vår. Denne saken har tydeliggjort hvordan personvernet kan bli utfordret i de store digitaliseringsprosjektene som pågår i offentlig sektor. Med riktig kompetanse og gode sikkerhetsrutiner kan digitaliseringen bidra til å styrke personvernet til innbyggerne, sier Erlend Horn.

Kommunen har fått frist til 22. juni for å komme med eventuelle merknader.