Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeidet med ny skolebruksplan er i gang

Arbeidet med å utarbeide ny skolebruksplan er i gang. Torsdag delte representanter for elever, foreldre og ansatte erfaringer med fleksible skolebygg.

Bilde fra åpningen av innspillsmøte
Skolebyråd Linn Kristin Engø ønsket velkommen til innspillsmøte for ny skolebruksplan.
Bilde: Oda Kvarme Ure

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har startet arbeidet med å utarbeide ny skolebruksplan. Skolebruksplanen legger føringer for fremtidens skolebygg i Bergen. I planen er man opptatt av pedagogisk innhold og fysiske rammer slik at man elevene får best mulig læringsutbytte.

Fleksible areal

Det har de siste årene blitt bygget nye skoler med fleksible læringsareal i Bergen kommune. Torsdag ble det arrangert et innspillseminar på Ny Krohnborg skole. Flere skoler deltok for å utveksle erfaringer med pedagogiske løsninger i læringsarealene og hvordan skolebyggene i Bergen skal planlegges og bygges i fremtiden.

Representanter fra elever, foreldre, ansatte og andre deltok og kom med gode innspill og erfaringer om hvordan dagens skolebygg i fleksible læringsareal fungerer og blir brukt. Både fordeler og ulemper med fleksible læringsareal ble presentert. Innspillene blir tatt med i det videre arbeidet med planen.

- Et nyttig grunnlag

- Jeg setter stor pris på at både rektorer, lærere, elever, foreldre, fagorganisasjoner og verneombud tok seg tid til å fortelle om erfaringene med fleksible arealer. Vårt felles mål er at alle barn i Bergen både skal lære og trives på skolene våre - og dagens erfaringsutveksling gir oss et nyttig grunnlag for arbeidet med skolebruksplanen, sier skolebyråd Linn Kristin Engø.

Prosessen med skolebruksplanen er i gang, og planen er at den skal sendes ut på høring på forsommeren i 2020. Ny skolebruksplan skal være politisk behandlet høsten 2020.