Gå tilbake til:
Du er her:
Mann med briller og skjegg
Marius Arnason Bøe er med i utvalget som ble oppnevnt av Kongen i statsråd 1. april, skal levere en NOU i to deler i 2023.
Bilde: Ann-Kristin Lodtz

Bergen kommune med i nasjonalt ekspertutvalg om kvalitet i skolen

Marius Arnason Bøe, kommunaldirektør i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune, går inn i utvalget som skal gå gjennom kvalitetsvurderingssystemet i skolen.

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen. Forslaget deres skal bidra til at skolene kan arbeide mer systematisk med å utvikle kvaliteten på skoletilbudet.

Utvalget som ble oppnevnt av Kongen i statsråd 1. april, skal levere en NOU i to deler i 2023.

Ønsker at elevene lærer mer og trives bedre

– Fagfornyelsen og nye læreplaner har endret innholdet i skolen, og vurderingssystemet må tilpasses både de nye læreplanene og regjeringens ambisjoner. Regjeringen vil både ha en mer praktisk og variert opplæring, der elevene lærer mer og trives bedre, og gi lærere og skoleledere tillit og mer handlingsrom, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Mer vekt på faglig og pedagogisk kvalitetsutvikling 

Regjeringen vil videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet til et system som legger mer vekt på faglig og pedagogisk kvalitetsutvikling, og som ikke bidrar til detaljstyring og omfattende krav om rapportering og dokumentasjon. Det samlede omfanget av prøver og rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolen bør reduseres om det kan bidra til bedre oppfølging av elevenes læring og utvikling.

Dagens kvalitetsvurderingssystem i skolen er basert på offentlige utredninger som ble gjennomført for over 20 år siden. Det består av blant annet nasjonale prøver, kartleggingsprøver, undersøkelser (som Elevundersøkelsen), og internasjonale undersøkelser (som PISA).

Utvalgets medlemmer

Det offentlige utvalget er et partssammensatt utvalg med medlemmer fra lærerorganisasjonene, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, kommunene, Sametinget og forskere. Utvalget skal involvere elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og relevante organisasjoner og fagmiljøer i arbeidet.

 • Professor Tine Sophie Prøitz, Moss (utvalgets leder)
 • Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe, Bergen
 • Lærer Henning Hansen, Lyngen
 • Fagsjef Wenche Bakkebråten Rasen, Jessheim
 • Assisterende kommunalsjef Mona Haugli, Sortland
 • Leder Karen Inga Eira, Kautokeino
 • Seniorrådgiver Bjørg Eva Aaslid, Oslo
 • Assisterende rektor Bjørn Furulund, Ørje
 • Leder Edvard Botterli Udnæs, Oslo
 • Professor Rolf Vegar Olsen, Oslo
 • Professor Lise Vikan Sandvik, Trondheim

Mandat for utvalg for gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet i skolen

Les pressemeldingen på regjeringen.no