Gå tilbake til:
Du er her:
Fire personer står og snakker sammen
Skolebyråd Linn Katrin Pilskog og kunnskapsminister Tonje Brenna sammen med elevene Vegard Marthinsen og Kyle S. Horneland ved Skranevatnet skole.
Bilde: Astri Kamsvåg

Bergenselever ga innspill til kunnskapsministeren

I anledning oppstarten av arbeidet med ny stortingsmelding om ungdomsskolene besøkte kunnskapsminister Tonje Brenna Skranevatnet skole 2. mai.

- Vi vet at mange elever kjeder seg på ungdomsskolen, og at mange gruer seg til å gå på skolen. Vi vet også at mange elever synes det er slitsomt å lese og at mange er stresset. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sa Brenna.

- Skolen skal være et sted hvor det er bra å være elev, fortsatte hun.

- Hva skal til for at det blir bedre å gå på ungdomsskolen? Det er det den nye stortingsmeldingen skal handle om, fortalte kunnskapsministeren til elever og ansatte i en fullsatt kultursal. 

Elevene vil ha mer praktisk læring 

Elevene hadde forberedt seg godt til besøket. På eget initiativ hadde elevene laget en spørreundersøkelse for å kunne gi kunnskapsministeren svar på det hun spurte om.

- Vi ønsker oss større variasjon i skoledagen, mer praktisk læring, mer fysisk aktivitet og mer relevant undervisning. Vi ønsker oss mer uteskole, varm mat i kantinen og at vurderingene spres utover i tid. Noen vil også ha én time lenger skoledag for å slippe lekser hjemme. Dette var noen av funnene fra kartleggingen som elevene presenterte for kunnskapsministeren. 

To jenter sitter ved et bord, to kvinner står og snakker med dem.
FYSISK AKTIV LÆRING: Skranevatnet skole er én av skolene i Bergen som har satser på fysisk aktiv læring (FAL) som metode. Metoden handler om elevmedvirkning, tverrfaglige prosjekter og å integrere fysisk aktivitet i læringen. Her er kunnskapsministeren i samtale med elever på 7. trinn.
Bilde: Astri Kamsvåg

Involvere elever i arbeidet med stortingsmeldingen

Regjeringen vil ta med både elever, lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen på arbeidet med den nye stortingsmeldingen som skal være klar om to år. ​Kunnskapsministeren vil opprette et nasjonalt elevpanel med elever fra 5.-10. trinn som skal komme med forslag til forbedringer i skolehverdagen.

– Jeg vil ha innspill fra flest mulig elever. Det er de som vet hva som er en god skolehverdag for dem, og hva som motiverer dem til å lære. 

Se 5.-10. trinn i sammenheng

Elevenes motivasjon er lavest på 10. trinn, men de siste årene har det vært en negativ utvikling i motivasjonen også på siste del av barneskolen. Derfor skal meldingen se 5.-10. trinn i sammenheng. Det er viktig for å skape en bedre overgang til ungdomsskolen.

Pressemelding på regjeringen.no: Ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variert