Gå tilbake til:
Du er her:

Elever i risikogrupper eller som bor med personer i risikogrupper

Elever i risikogrupper eller elever som har nær familie i risikogrupper, har rett til å få tilbud om opplæring hjemme for å skjermes fra covid-19 . Kontakt skolen din hvis dette gjelder barnet ditt.

Med nær familie siktes det til dem som eleven bor sammen med, og som det ikke er forsvarlig at eleven isoleres fra. 

FHI og barnelegeforeningen har gjort en vurdering av hvem som bør få opplæring hjemme/hvem som er i riskogrupper.  I disse tilfellene har kommunen plikt til å gi opplæring til elevene hjemme med én gang, uavhengig av hvor lenge elevene må være borte fra skolen.  

Det er ikke nødvendig at skolen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning for å gjennomføre slik opplæring. Skolen skal vurdere om de skal kreve dokumentasjon og eventuelt hva slags dokumentasjon dette skal være.

Utdanningsdirektoratet: Når har elever rett på opplæring hjemme?

Vaksine til barn i alderen 5 til 11 år med alvorlig grunnsykdom