Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser Solheimslien barnehage på fjellet.
Solheimslien barnehage er én av fire barnehager som skal delta i forskningsprosjektet "Barnehagelærer som medforsker". (Illustrasjonsfoto)
Bilde: Anne Berit Brekke

Får tilskudd til forskningsprosjekt i barnehage

Bergen kommune i har samarbeid med BARNkunne ved Høgskolen på Vestlandet, fått tilskudd fra Regionalt forskningsfond til forskningsprosjektet "Barnehagelærer som medforsker".

I samarbeid med BARNkunne, et senter for barnehageforskning, ved Høgskolen på Vestlandet har Bergen kommune fått tilskudd på 500.000 kroner fra Regionalt forskningsfond til prosjektet "Barnehagelærer som medforsker".

Vurderingen fra Regionalt forskningsfond legger vekt på at:

"Verdiskapinga er knytt til kvalitet i barnehagane. Potensialet er stort for at personale lettare kan innføre endringar og pedagogiske innovasjonar i tilrettelegging av leke- og læringsmiljø, samt i sitt samarbeid med barna sine familiar.

Prosjektet har som mål å bidra til ny kunnskap om workshop som metodologi for pedagogiske innovasjoner og kvalitetsutvikling i barnehager. Metoden skal fungere som eit rom for utforsking og utvikling av innovativ pedagogisk praksis. Barnehagene skriver frem problemstillingar som dei deretter skal utforske saman med forskarane gjennom ein serie av arbeidsseminar (workshops). Hensikta med prosjektet er å involvere barnehagepersonell til å reflektere over sin praksis."