Gå tilbake til:
Du er her:

Feil i e-postvarsel om SFO-plass

Svikt i rutiner har ført til feil navn i e-postvarsel.

I utsendelse av informasjon om SFO-søknad for elever som starter på første trinn høsten 2022, har 3.800 foreldre/foresatte mottatt et brev fra Bergen kommune via Digipost.

I e-postvarselet som foresatte har mottatt om at de har fått et brev i DigiPost, er det også oppgitt navnet på en foresatt til et annet barn, som skulle hatt tilsvarende brev. Årsaken er en svikt i rutinene. Selve informasjonsbrevet er korrekt.

Alle foresatte som har mottatt brev med feil navn vil få et nytt brev, med korrekt navn i e-postvarselet.