Gå tilbake til:
Du er her:
Bilder av barn på stylter
Liakroken barnehage har til tross for pandemi, feiret Bergens 950 års-jubileum. En del av prosjektet var å lage stylter.
Bilde: Linda Elida Mathisen Lund/Liakroken barnehage

Feiret 950-årsjubileum med brask og bram

Liakroken barnehage lot seg ikke stoppe av en pandemi, og har feiret Bergens 950-årsjubileum med brask og bram.

Liakroken barnehage var godt i gang med planer og aktiviteter for å feire Bergen da jubileumsåret startet. I mars stoppet dessverre alt opp og ting ble satt på vent, men Liakroken barnehage lar seg imdlertid ikke stoppe, og tross pandemi og strenge smitteverntiltak skulle Bergen by feires med brask og bram, musikk og sang.  

Bilde av en tegning av en breiflabb
Temaer som barna har vært innom i jubileumsåret har vært regnvær, dråper, paraply, akvariet, fisker, Bryggen, Ulriken og Fløyen.
Bilde: Linda Elida Mathisen Lund/Liakroken barnehage

Måtte endre planene

Barnehagen søkte jubileumsmidler til feiringen for å skape en feiende flott utendørs bursdagsfest i mai, med langbord med bursdagskake og skillingsboller  sammen med pensjonister og eldre fra nabolagets blokker og omsorgsboliger. De ønsket å skape tilhørighet, felleskapsfølelse og stolthet over vår fine by. Videre ønsket de å la barna bli kjent med bergensk historie gjennom å snakke med den eldre generasjonen.  

Bilde av barn som står i kø foran pølseboden.
Barna fikk i oppgave å bygge en Perle & Bruse pølsebod, som skulle brukes under bursdagsfesten.
Bilde: Linda Elida Mathisen Lund/Liakroken barnehage

- Barna skulle opptre med bergenssanger, sangleker, rim og regler, og ikke minst den nye bergenssangen "Vi e Bergen", sier styrer Linda Elida Mathisen Lund .  

Dro på besøk til gjestene

Slik ble det dessverre ikke for Liakroken barnehage og de inviterte. De endret litt på planene, og 17. september ble det endelig bursdagsfest. For å ivareta smittevernhensyn måtte  feiringen deles opp i kohorter, og hver avdeling hadde sangsamling ute enkeltvis. Det ble en fantastisk feiring med haugevis av skillingsboller, ispinner, sang og dans og strålende vær. "Eg ve te Bergen" og "Eg hadde en tante" ble favorittene.  

- Siden vi ikke kunne invitere gjester til oss dro vi på besøk til gjestene. 18. september gikk 40 4- og 5-åringer på besøk til Liakroken omsorgsbolig. All aktivitet skjedde ute, og beboerne var med enten fra altanene sine eller fra god avstand – alle sang og danset med! Vi tok med lerret av Bergen og brukte det som bakgrunn, sier styreren i barnehagen.  

Bilde av et 9 meter langt lerret med motiv av Bryggen
4-åringene malte et 9 meter langt lerret av Bryggen i Bergen
Bilde: Linda Elida Mathisen Lund/Liakroken barnehage

På tross av Covid-19-pandemien fikk vi gjennomført mye gøy for både store og små. Vi har lært en del om byen vår, som nye dialektord og vers – bergenssangene vil nok høres i barnehagen lenge etter at jubileumsåret er over, sier en stolt styrer.  

Mål for jubileumsåret

  • Skape tilhørighet, felleskaps-følelse og stolthet over vår fine by  

  • Gjøre barna kjent med Bergens historie  

  • Lære gamle bergenssanger, vers, ord og utrykk