Gå tilbake til:
Du er her:
Trine Samuelsberg.
Trine Samuelsberg.
Bilde: Nina Johnsen

Har mottatt rapport etter intern gjennomgang av avviket i Vigilo

En intern gjennomgang av innføringen av kommunikasjonsløsningen i Vigilo er nå overlevert kommunaldirektør for Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Trine Samuelsberg.

Kommunaldirektøren ba om en intern gjennomgang av hvordan personvernet ble ivaretatt i forbindelse med innføring av kommunikasjonsmodulen i det oppvekstadministrative systemet Vigilo.

Gjennomgangen har sett på viktige beslutningspunkter, hendelser og relevant dokumentasjon knyttet til innføringen av løsningen i Bergen kommune.

Kommunaldirektøren ønsket blant annet at gjennomgangen skulle gi en beskrivelse av de faktiske forholdene, hva som var årsaken til avvikene og hvordan kommunen kan forhindre slike avvik i fremtiden.

- Nå skal vi gå grundig gjennom rapporten. Vi må lære av de avvikene som har oppstått for å unngå at tilsvarende skjer i fremtiden, sier Trine Samuelsberg.

Vedlegg