Gå tilbake til:
Du er her:
Barn som leker i en sandkasse
Fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket høsten 2020 er 1. mars
Bilde: Katarina Lunde

Husk å søke barnehageplass til hovedopptaket innen 1. mars!

Hovedopptaket gjelder ledige plasser fra august 2020. Søknadsfristen er 1. mars, og søknaden må registreres elektronisk

Hovedopptaket gjelder ledige plasser fra august 2020. De er forbeholdt søkere som ikke har barnehageplass og som fyller kriteriene for lovfestet rett til plass. Barn som har barnehageplass og søker til andre barnehager er ikke med i hovedopptaket.

Lovfestet rett

Lovfestet rett for hovedopptaket 2020 betyr at:

  • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av november 2020
  • Det må være søkt om barnehageplass innen 1. mars 2020
  • Barn som fyller ett år innen 31. august 2020 har rett til å få plass i barnehage i løpet av august måned.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2020 har rett til å få plass innen den måneden de fyller ett år.
  • Det må ønskes plass senest 30. november.
  • Barnet ikke har en barnehageplass pr. 1. mars 2020

Viser til informasjon om opptaksordning på www.bergen.kommune.no/barnehageplass

Hovedopptaket pågår fra 1. mars og til alle barn med rett til plass har fått et tilbud om en barnehageplass. I denne perioden kan man ikke endre på søknaden sin.

Prioritet

Du kan søke prioritet til barnehageplass i tråd med gjeldende kriterier. Gyldig dokumentasjon legges ved søknaden eller ettersendes per brev/e-post til:

Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett
Manufakturhuset
Postboks 7700, 5020 Bergen

barnehagemyndighet@bergen.kommune.no

NB! Dokumentasjon må være mottatt innen søknadsfristen 1. mars.

Trenger du hjelp?

Dersom du har behov for hjelp kan du besøke Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Informasjon, barnehageoversikt og elektronisk søknadsskjema på www.bergen.kommune.no/barnehageplass