Gå tilbake til:
Du er her:

Husk å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Vi minner om at vedtak om redusert foreldrebetaling kun gjelder for ett barnehage- og skoleår av gangen. Det må derfor søkes på nytt hvert år.

Søk gjerne om redusert foreldrebetaling for neste barnehage- og skoleår allerede nå, slik at alt er på plass når barnehagene og SFO starter opp igjen i august.

Se informasjon på flere språk og les mer:

Redusert pris for barnehage

Redusert pris for SFO