Gå tilbake til:
Du er her:
Barnehagebarn som leker på gulvet.
Tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket sendes ut fra 18. mars
Bilde: Nina Johnsen

Husk å svare innen fristen på tilbud om barnehageplass!

De første tilbudsbrevene om barnehageplass ved årets hovedopptak sendes ut fra 18. mars. Det er viktig å overholde svarfristen i tilbudet.

Hovedopptaket pågår inntil alle barn med lovfestet rett til plass har mottatt ett tilbud og skal være avsluttet til 20. juni. Det sendes fortløpende ut tilbudsbrev i perioden 18. mars til 20. juni.

Hovedopptak er for barn som har rett til plass og ikke har barnehageplass fra før.

Svar på tilbud

Svarfristen i tilbudsbrevet må overholdes. Den som mottar tilbud om barnehageplass kan besvare det på bergen.kommune.no/barnehageplass.

Spørsmål

Spørsmål om hvor du er på ventelisten, samt hvor du eventuelt får tilbud om plass, kan dessverre ikke besvares i hovedopptaksperioden.  

Andre henvendelser om hovedopptaket for de kommunale barnehagene kan rettes til Etat for barnehage på e-post

De private barnehagene foretar selv hovedopptaket. Spørsmål må derfor rettes til den enkelte barnehage.

Mer informasjon på: bergen.kommune.no/barnehageplass