Gå tilbake til:
Du er her:

Husk hovedopptak til barnehageplass 2021 - frist 1. mars

Hovedopptaket gjelder ledige plasser fra august 2021. De er forbeholdt søkere som ikke har barnehageplass, og som fyller kriteriene for lovfestet rett til plass. Fristen er 1. mars.

Søknad må sendes elektronisk.

Barn som har barnehageplass, og søker til andre barnehager, er ikke med i hovedopptaket.

Se informasjon om opptaksordning, barnehageoversikt og elektronisk søknadsskjema på bergen.kommune.no/barnehageplass

Hovedopptaket pågår fra 2. mars og frem til alle barn med rett til plass har fått et tilbud om en barnehageplass. I denne perioden kan man ikke endre på søknaden sin.

Prioritet

Du kan søke om prioritet til barnehageplass i tråd med gjeldende kriterier. Selve søknaden og gyldig dokumentasjon må du sende elektronisk. Dersom du ønsker å ettersende dokumentasjon, kan du sende brev eller e-post. NB: ingen personsensitiv informasjon i e-post.

Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett
Manufakturhuset
Postboks 7700, 5020 Bergen

barnehagemyndighet@bergen.kommune.no

NB! Dokumentasjon må være mottatt innen søknadsfristen 1. mars.

Innbyggerservice

Dersom du har behov for hjelp, kan du besøke Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Lovfestet rett

Lovfestet rett for hovedopptaket 2021 betyr at:

  • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av november 2021

  • Det må være søkt om barnehageplass innen 1. mars 2021

  • Barn som fyller ett år innen 31. august 2021, har rett til å få plass i barnehage i løpet av august måned

  • Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2021, har rett til å få plass innen den måneden de fyller ett år

  • Det må ønskes plass senest 30. november

  • Barnet ikke allerede har en barnehageplass pr. 1. mars 2021