Gå tilbake til:
Du er her:

Kartlegger Vigilo-saken

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg har i dag bedt om en intern gjennomgang av hvordan personvernet er ivaretatt i forbindelse med innføring av kommunikasjonsmodulen i Vigilo.

Arbeidet vil bli ledet av Byrådsleders avdeling og gjennomført av Seksjon for internkontroll. Seksjonen kan trekke inn tilleggskompetanse etter behov.

Gjennomgangen skal se på viktige beslutningspunkter, hendelser og relevant dokumentasjon knyttet til innføringen av kommunikasjonsmodulen i det oppvekstadministrative systemet Vigilo.

- Vi må lære av feilene for å unngå at tilsvarende skjer i fremtiden. Saken er kompleks, har mange detaljer og store mengder med dokumentasjon. Vi ønsker en oversikt og en gjennomgang fra noen som kan se helhetlig på dette med et nytt blikk. Seksjon for internkontroll har lang erfaring med å gjøre slike gjennomganger, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Arbeidet vil starte opp umiddelbart, med sikte på å være ferdig i slutten av november. Rapporten fra gjennomgangen vil være offentlig.

- Nå må vi få frem alle detaljene og de ansatte stiller opp for at vi skal komme til bunns i saken. Vi må sette av tid til det viktige kartleggingsarbeidet, sier Samuelsberg.

Flere artikler