Gå tilbake til:
Du er her:

Krever tilbakebetalt 2 millioner kroner fra privat barnehage

Gjennom økonomisk tilsyn med Cultiva barnehage, har kommunen konkludert med at eier av Cultiva barnehage AS ikke oppfyller vilkårene i barnehageloven § 14A og må tilbakebetale 2 054 000 kroner.

Bergen kommune åpnet tilsyn med barnehagen i 2017. Utgangspunktet for det økonomiske tilsynet var lønnskostnader i barnehagens regnskap og nivået på eiers uttak av lønn. Det økonomiske tilsynet av barnehagen har dekket årene 2014-2016.

Barnehageloven § 14 a sier at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Kommunen har nå konkludert med at Cultiva barnehage ikke oppfyller vilkårene i loven.

Begrunnelsen for kommunens konklusjon etter tilsynet viser at offentlig tilskudd og foreldrebetaling er brukt til ulovlig lån til eier og kostnader knyttet til privat bilbruk, og at eier har tatt ut høyere lønn og ytelser enn det som er rimelig. Barnehagen har også vesentlig lavere personalkostnader enn tilsvarende kommunale barnehager.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.

Vedlegg