Gå tilbake til:
Du er her:
Kommunaldirektør Trine Samuelsberg.
Kommunaldirektør Trine Samuelsberg.
Bilde: Nina Johnsen

Melder avvik til Datatilsynet

Kommunen har meldt et avvik til Datatilsynet som innebærer at noen foreldre uten registrert foreldreansvar har fått en e-post om skoletilhørighet med lenke til pålogging, som de ikke skulle fått.

Avviket skjedde i forbindelse med innføringen av ny kommunikasjonsløsning mellom barnehage, skole – hjem, som er en del av kommunens nye oppvekstadministrative system, Vigilo.

- Det er alvorlig det som har skjedd. Personvernsikkerhet er et av våre viktigste ansvarsområder og noe vi jobber kontinuerlig med. Tillit er en forutsetning når man har ansvaret for sikkerheten til barna i våre barnehager og skoler. Derfor er dette ekstra krevende. Vi har satt inn store ressurser for å finne årsaken og har rettet feilen, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Har fjernet informasjonen

Avviket ble kjent da en observant forelder reagerte på at den andre forelderen uten registrert foreldreansvar sto oppført i Vigilo og meldte fra om dette den 3. september. Bergen kommune gikk da inn og fjernet alle foresatte som ikke er registrert med foreldreansvar, slik at informasjonen ikke lenger er tilgjengelig for disse. Det betyr at mange som før har hatt tilgang til informasjon om barna sine, nå må ta kontakt med skolen eller barnehagen for å legges inn manuelt. Ifølge barneloven har foresatte uten foreldreansvar rett til informasjon om barnet, men må aktivt be om denne informasjonen og får den så lenge det ikke er til skade for barnet.

I utgangspunktet var det 477 foreldre uten registrert foreldreansvar i sentralt folkeregister som fikk en e-post via skolen, der barnehagens eller skolens navn kom frem med en lenke til pålogging. Etter Bergen kommune meldte avviket til Datatilsynet, har kommunen arbeidet videre med saken og sjekket de 477 foreldrene mot registre fra tidligere systemer. Kommunen fikk bekreftet at de aller fleste allerede var registrert med en relasjon til barnet, og mange hadde samme bostedsadresse. I omkring 10 familier er kommunen i dialog for å avklare om avviket har direkte konsekvenser for deres hverdag.

Noen få familier bor på skjermet adresse. Her har kommunen hatt dialog med familiene og har logger som viser at forelderen uten registrert foreldreansvar ikke har fått e-post eller annen informasjon om barna.

Bakgrunn

Våren 2019 innhentet Bergen kommune opplysninger fra Folkeregisteret. I denne innhentingen ble alle foreldre lastet inn, uavhengig av om de hadde foreldreansvar for barna eller ikke. Foreldrene ble tilknyttet barna i et informasjonskort om det enkelte barn med opplysninger om navn, foreldre, skole, klassetrinn, lærere og navn på andre foresatte. Avviket som er meldt til Datatilsynet, består i at denne informasjonen ble gjort tilgjengelig i Vigilo for alle på informasjonskortet, også for dem som ikke var registrert med foreldreansvar.

Disse dataene har i teorien vært tilgjengelig for foreldre uten registrert foreldreansvar, fra 12. mai til 5. september. Det omfatter 2576 barn. Kommunikasjonsløsningen i Vigilo ble først tatt i bruk fra skolestart i august. Først da ble foreldrene informert om det nye systemet og fikk informasjon om hvordan de kunne logge seg inn.

Alle skolene skal ta i bruk kommunikasjonsløsningen i Vigilo innen utgangen av oktober. Bergen kommune har hatt en krevende oppstart med innføringen av det nye oppvekstadministrative systemet, med blant annet innloggingsproblemer og utfordringer med serverkapasitet.

- Dette har vi løst i samarbeid med leverandøren. At vi nå har gitt ut opplysninger til foreldre som ikke skulle hatt det, er svært beklagelig. Vi har endret på rutinene våre ved at vi bare laster opp foreldrene som har registrert foreldreansvar. Andre må legges til manuelt frem til det nye folkeregisteret er på plass i løpet av 2021. Hensikten med det nye oppvekstadministrative systemet er å forbedre kommunikasjonen mellom skole, barnehage og hjem og å systematisere og forenkle hverdagen for de ansatte. Vi har fremdeles tro på at Vigilo vil være et system for fremtiden, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.