Gå tilbake til:
Du er her:
Orienterte Komite for barnehage, skole og idrett om sikkerhetsavvik bilde
Bilde: Toril Berle Schalck

Orienterte Komite for barnehage, skole og idrett om sikkerhetsavvik

Onsdag arrangerte Komite for barnehage, skole og idrett høring for å få klarhet i detaljene rundt sikkerhetsavviket som skjedde i fjor, knyttet til elevnettet i kommunens IKT-system.

Komiteen fikk en grundig redegjørelse om hva som skjedde da sikkerhetsavviket ble oppdaget i august.

Alle avdelinger i kommunen som var involvert, redegjorde for hendelsesforløpet, og komiteen fikk en orientering om datasikkerheten og personvern generelt i kommunen. Representanter fra skolenes datasystem, It’s learning, gjorde rede for systemets sikkerhet. Guttens foreldre fortalte hvordan de opplevde saken, og direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, holdt innlegg om hvordan kommunen kan benytte seg av kompetansen til elever med digitale ferdigheter, og hvordan kommunen kunne ha håndtert saken annerledes.

Godtar gebyret fra Datatilsynet