Gå tilbake til:
Du er her:
Barn som sitter i grønne plastkasser
Barn i Valheim barnehage
Bilde: Trude Haugen

Overflyttingsopptaket i barnehagene ferdig 10. februar

Årets overflyttingsopptak i barnehagene pågår i perioden 5. januar til 10. februar 2022. Opptaket gjelder barn som allerede har barnehageplass, og som søker plass i andre barnehager.

Overflyttingsopptaket gjennomføres årlig i forkant av hovedopptaket. 

Barn med barnehageplass i en annen bydel enn bostedsbydel blir prioritert. 

Søknadene blir behandlet i den barnehagen foreldrene har som alternativ én. Antall tilgjengelige plasser ved overflyttingsopptaket varierer fra barnehage til barnehage.

Tilbud om plass gjelder fra august. 

De som får tilbud om barnehageplass i overflyttingsopptaket, får tilbudet tilsendt via Altinn eller digital postkasse. 

Søk barnehageplass