Gå tilbake til:
Du er her:
Barnehagebarn  i lilla kjeledress ved klatrenett
Bilde: Ashkan Rouzrokh

Se når du får svar på barnehagesøknaden

De første tilbudsbrevene om barnehageplass ved årets hovedopptak sendes ut 15. mars.

Hovedopptaket pågår inntil alle barn med lovfestet rett til plass har mottatt et tilbud, og skal være avsluttet innen 20. juni. Tilbudsbrevene sendes ut fortløpende i perioden 15. mars til 20. juni. Det kan derfor gå noe tid før du mottar ditt tilbudsbrev.   

Hovedopptaket er for barn som har rett til plass, og som ikke har barnehageplass fra før.  

Du svarer på tilbudet digitalt  

Svarfristen i tilbudsbrevet må overholdes. Det er bare den som mottar tilbudet om barnehageplass som kan besvare tilbudet. 

Svar via lenken på nettsiden www.bergen.kommune.no/barnehageplass ved å "Godta tilbud" eller "Avslå tilbud" om plass.  

Dersom du får problemer med å svare digitalt, kan du ta kontakt med barnehagen.   

Spørsmål kan ikke besvares under hovedopptaket  

Spørsmål om plassering på ventelisten, eller om hvor du vil få tilbud om plass, kan dessverre ikke besvares mens hovedopptaket pågår.  
 

Les mer om hovedopptaket og lovfestet rett til plass på www.bergen.kommune.no/barnehageplass