Gå tilbake til:
Du er her:
Leker som ble kontrollert for miljøgifter
Noen av lekene som ble testet for innhold av miljøgifter i kontrollen som Innkjøp konsern og Miljørettet helsevern gjennomførte.
Bilde: RAGNHILD JARLSBY

Sjekket leker for miljøgifter

Bergen kommune har kontrollert leker i barnehager for å sjekke dem for miljøgifter. Leker kjøpt inn på dagens rammeavtaler oppfyller krav til innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.

Etterkontrollen av leker er gjennomført av Innkjøp konsern og Miljørettet helsevern i Bergen kommune. Kontrollen ble gjennomført i to barnehager. Lekene ble først testet med et bærbart røntgenapparat som kan avdekke tungmetaller. Leker som hadde utslag på den testen ble sendt videre til laboratorium for å analysere innholdet av kjemiske stoffer.

Gode resultat på rammeavtaler

På tross av lovverk som skal beskytte barn mot miljøgifter i leker, er det stadig oppslag i mediene om urovekkende funn. Derfor har Innkjøp konsern og Miljørettet helsevern testet innholdet av kjemikalier i vanlige leker funnet i kommunale barnehager.

Alle testede produkter kjøpt inn på dagens rammeavtaler for idrettsutstyr og inne- og uteleker er trygt innenfor grenseverdiene. For eldre leker og leker kjøpt utenfor rammeavtaler, gir resultatene større grunn til bekymring.

Anbefaler å gå gjennom leker

Barn er sårbare for miljøgifter, og mange farlige stoffer finnes i leker. Innkjøp konsern og Miljørettet helsevern oppfordrer barnehager og SFO til å gå gjennom eget utvalg:

  • Sjekk at alle leker er CE-merket. Dette er produsentens garanti for at grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt.
  • Kast myke plastleker eller matter som lukter kjemisk eller kan være eldre enn 2007. Disse inneholder med stor sannsynlighet ftalater som gir en rekke negative helse- og miljøeffekter. Reglene ble strammet inn i 2007.
  • Fjern gammel elektronikk. Gamle mobiltelefoner, tastaturer og datamaskiner kan inneholde tungmetaller og flammehemmere, og skal leveres som EE-avfall.

Bystyret har vedtatt at Bergen kommune skal implementere veiledningsheftet "Plast- og giftfrie barnehager" fra Naturvernforbundet og Private Barnehagers Landsforbund. Her finner dere mer informasjon og flere tips til tiltak.