Gå tilbake til:
Du er her:

Programtilbud til Bergens kulturelle spaserstokk 2019

Frist for å melde inn programtilbud for 2019 er nå gått ut.

Bergens kulturelle spaserstokk (BKSS) er en byomfattende ordning som, i regi av profesjonelle tilbydere, tilbyr kulturopplevelser til eldre i Bergen. Målet er å gi eldre bedre mulighet til deltakelse, refleksjon og kreativ utfoldelse, og på den måten også bidra til økt livskvalitet.

Tiltaket retter seg særlig mot dem som av ulike grunner har problemer med å oppsøke kulturtilbud utenfor sitt nærmiljø. Bergens kulturelle spaserstokk inngår i den nasjonale satsingen "Den kulturelle spaserstokken" og er en tverrfaglig satsing med samarbeid mellom helsefaglig og kulturfaglig kompetanse og ressurser.

Det stilles krav om kunstnerisk / kulturfaglig profesjonalitet og kvalitet fra bidragsyterne til ordningen. Det skal også være god bredde i sjangre. Mottakersteder pr i dag er i stor grad syke- og aldershjem, og samlingssteder for beboere av service- og omsorgsboliger, trygdeboliger og eldreboliger. Enkelte forestillinger og tilbud foregår også på lokale arenaer utenom de faste mottakerstedene.

Bredde og nærtilbud

Programtilbudet i Spaserstokken fordeler seg på to kategorier:

Breddetilbud: Dette tilbudet omfatter opptredener som alle eller de fleste på mottakerstedet kan ha glede av, uavhengig av mental/fysisk tilstand. I denne kategorien inngår konserter og allsangtilbud, teaterforestillinger, foredrag og filmvisninger. Arrangementene er åpne for alle på mottakerstedet, både beboere og pårørende, og har normalt en varighet på 30-45 minutter.

Nærtilbud: Dette er arrangmenter som henvender seg til en mindre gruppe publikummere. På disse arrangementene kommer deltakerne i nærmere kontakt og dialog med kunstnerne og/eller formidlerne. Eksempler på arrangmenter i denne kategorien er male- og skrivekurs og litteratursamtaler. Enkelte tilbud strekker seg også over flere besøk.

Alle arrangement i regi av Spaserstokken foregår på dagtid.

Hvem kan søke?

Tilbud ønskes velkommen fra profesjonelle kunst- og kulturutøvere innen alle sjangre, både enkeltpersoner og grupper/ensembler. Utøverne må være aktive kunstnere eller kulturarbeidere med relevant utdanning, kompetanse og/eller kunstnerisk praksis og må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune.

Som utøver i Bergens kulturelle spaserstokk må du være tilgjengelig i perioder på 10 dager, minimum 20 forestillinger for breddetilbud, 10 for nærtilbud.

Utøvere i Spaserstokken honoreres med kr 4500 per formidlingsdag. I tillegg vil man kunne få dekket utgifter til kjøring/transport mellom institusjoner, samt utgifter til materialer/mindre produksjonskostnader knyttet til framføring.

Ved eventuelle samarbeidsprosjekter med kunst- og kulturinstitusjoner, gjøres det særskilte avtaler om honorar.

Frist:

Frist for å melde inn tilbud er 1. oktober hvert år.

Spørsmål:

Har du spørsmål? Ta kontakt med koordinator for Spaserstokken, Anlaug Ersland, på epost: anlaug.ersland@bergen.kommune.no, eller telefon: 5556 7431.