Gå tilbake til:
Du er her:
Kartutsnitt som viser hvor arbeidet vil foregå
Arbeidet vil foregå på strekket som er markert med lilla.
Bilde: Bymiljøetaten

Arbeid stenger strekningen fra Brushytten og opp til Rundemanen i perioder i august

Bymiljøetaten skal i gang med fjellrensk, vegetasjonsrensk og etterfølgende bolting av fjell, på strekningen fra Brushytten og opp til Rundemanen. Arbeidet vil pågå fra 3. august og ut måneden.

Brushytten, illustrasjonsbilde
Brushytten, illustrasjonsbilde.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Det vil være aktivitet mandag-torsdag fra kl. 07.00-17.00, og da vil strekning være avstengt i begge ender med sperring og varselskilt. Det vil være vakt ved Brushytten når det er aktivitet.

Vegen vil være helt åpen i tidsrommet mellom klokken 17.00-07.00, og hver fredag-søndag gjennom perioden. Tiltaket skal utføres av Sartor Maskin. 

For de som skal gå over Vidden vil alternativ vei være skiltet.