Gå tilbake til:
Du er her:

Barne og ungdomssjukehuset fikk Arkitekturprisen

Arkitektur- og byformingsprisen ble fredag tildelt Haukelandsbakken 15 - Barne- og ungdomssjukehuset til Haukeland Universitetssjukehus.

Formålet med hele bygget er at det skal være en barne- og ungdomsklinikk som er bygget rundt brukerne, med pasienten i sentrum, og på barn og ungdoms premisser. Juryen valgte å tildele prisen til Barne- og ungdomssjukehuset som et eksempel på en svært vellykket nyoppbygging av en institusjon for en i utgangspunktet sårbar gruppe.

- Alt i alt er måten bygget i sin helhet er organisert rundt pasienten, samt de mange eksemplene på høy arkitektonisk kvalitet ned til siste detalj og god materialbruk det som gjør dette til vinneren av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2017, sier juryen i sin begrunnelse. Se hele begrunnelsen.

- Det føles fantastisk for oss å få denne anerkjennelsen, sa Anders Lager på vegne av arkitektene da han takket for prisen.

- Arkitektur frosset i musikk

Det som kjennetegner bygget når man nærmer seg, er særpreget med en tung base i skifer som kontrasterer luftigheten og lettheten i lamellene, som er kledt med grønn glasskledning. Konseptet skaper en gjenkjennelighet, som man ikke kan stille seg likegyldig til. Det sies at arkitektur er frosset musikk, og i dette tilfellet stemmer det, heter det i begrunnelsen.

Tilfører ny opplevelseskvalitet

Videre heter det i begrunnelsen at i et byromsperspektiv tilfører prosjektets karakteristiske og gjenkjennelige arkitektoniske uttrykk en ny opplevelseskvalitet til hovedtrafikkåren Haukelandsveien, noe som også vil bli videreført i byggetrinn 2. Synligheten av prosjektet vil således berike byrommet både i nærområdet, og som fjernvirkning sett fra Årstadvollen og fra byen. I et byutviklingsperspektiv vil det også få en svært sentral beliggenhet nær det fremtidige bybanestoppet på Haukeland.

Arkitektene som utformet bygget, er: KHR Architecture AS, RAMBØLL Arkitekter AS, PKA Arkitekter AS. Landskapsarkitekt: Schønherr AS. Byggherre er Helse Bergen.

Prisen ble delt ut på Byutviklingskonferansen 2017 i Grieghallen 24. november. Utstilling som viser de nominerte kandidatene blir stående utenfor Grieghallen til jul.
Se de ni nominerte kandidatene her