Gå tilbake til:
Du er her:

Ber om innspill til kvinnelige gatenavn

Har du tips om kvinner som bør hedres med å få oppkalt en gate, plass eller bygg etter seg i Bergen? Send oss ditt innspill her.

Bystyret har vedtatt at kommunen skal øke antall gater og plasser som tildeles navn etter kvinner.

Derfor vil kommunen fylle opp sin "venteliste" med kvinnenavn som de tar med seg i nye navnesaker for Bergen. Har du et godt forslag?

Slik gjør du

Send oss e-post til redaksjonen@bergen.kommune.no.

E-posten din må inneholde:

  • skriv GATENAVN i emnefeltet
  • selve navneforslaget, hvem personen er og hva personen er kjent for
  • ditt eget navn og kontaktinformasjon.

Personen du foreslår, bør ha en tilknytning til Bergen, ha gjort seg bemerket på en eller annen måte, og ha vært død en stund. Gatenavn gis etter døde personer, nesten uten unntak.

I hver enkelt navnesak blir det også tatt en vurdering om personen har relevans eller tilknytning til stedet eller bygget. En skole kan for eksempel bli oppkalt etter en lærer eller forfatter.

Ønsker likestilling

- Vi vil gjerne ha flere kvinnenavn i bybildet på gater og plasser, og derfor inviterer vi nå våre innbyggere til å komme med godt kvalifiserte forslag. Disse forslagene vil bli tatt med inn i arbeidet med fremtidige navnesaker, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

- I navnesaker har vi frem til nå etterstrebet å ha en jevn fordeling mellom kvinne- og mannsnavn, men vi vil nå jobbe mer aktivt for å øke andelen kvinnenavn utdyper byrådslederen.

Av Bergens 1948 gatenavn er det i dag 28 kvinnenavn og 201 mannsnavn.

- Siden 1993 til i dag er det gitt 140 nye navn til gater og plasser. Av disse er det 8 kvinnenavn og 12 mannsnavn, opplyser overingeniør John Ingvar Monsen ved Plan- og bygningsetaten.

- Praksis før i tiden var nok at det var flest menn som fikk en gate eller plass oppkalt etter seg. Så derfor har mennene fått et forsprang, forklarer han.

Av kvinnenavn som er blitt tildelt de siste årene, er Ambrosia Tønnesens plass på Minde (1994), Zinken Hopps gate på i Solheimsviken (1999) og Inger Bang Lunds vei i Kronstadparken (2014).

Oversikt over alle gatenavn i Bergen finner du i gatetabellen her