Gå tilbake til:
Du er her:

Rydder gangveier og stier i Munkebotn

Opprydningsarbeid og istandsetting etter dambruddet i Munkebotn er godt i gang. Veien fra Eidsvåg til Munkebotn er ferdig asfaltert og åpen for ferdsel.

Har laget ny gangbro over elven

Broen over elven på stien til Drægghytten ble ødelagt. Her er det nå bygget en ny midlertidig bro slik at turgåere kan passere.

Lager tilkomst til Indianerplassen

Det pågår arbeid med å lage en midlertidig tilkomst fra turveien Eidsvåg - Munkebotn til Indianerplassen, slik at maskiner og utstyr kommer frem for å få ryddet opp og satt plassen i stand.

Respekter sperrebånd

Skogsrydding og opprydding etter rotvelt pågår. Greiner og kvister males og tømmer kuttes og stables for henting. Publikum bes respektere sperrebåndene, som er satt opp av sikkerhetshensyn.

Har ryddet kaien ved Eidsvåg

I Eidsvåg er kaien ryddet. Havnebassenget er ryddet og to lass med grus er hentet opp fra sjøen foran kaien til Eidsvåg båtlag.

BKK og Statens vegvesen vil ta seg av skadene som ble påført E39.