Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunens beredskap ved dårlig vær og mye nedbør

Dårlig vær med mye regn og vind kan gi økt risiko for skader på eiendom. Les om hvilket ansvar du selv har, og hva kommunen kan hjelpe med.

Privat ansvar

Privat eiendom er eiers eget ansvar. Eier må sikre egen eiendom mot eventuell fare for naturskade, og har selv ansvar for å innhente faglige vurderinger.

VED MYE REGN: Slik kan du avverge oversvømmelser

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar for kommunale eiendommer, kommunale veier og kommunalt vann- og avløpsnett. Dersom været tilsier det, vil aktuelle avdelinger i kommunen vurdere å øke beredskapen. Kommunen har ikke egne geologer som kan rykke ut og vurdere rasfare.

  • Meld inn feil til kommunen
    Aktuelle hendelser kan være veltede trær, feil på vann og avløp, vei, park og miljø. Bruk meldeskjema på feilmelding.bergen.kommune.no.
  • Vaktsentral
    Kommunens vaktsentral holder døgnåpent. Her kan du henvende deg ved akutte og kritiske feil, for eksempel oversvømmelser. Telefon: 55 56 78 15, e-post: vaktsentral@bergen.kommune.no
  • Akuttberedskap
    Ved akutte hendelser må henvendelse rettes til politi og andre nødetater.

Bekymringsmeldinger

Bekymringsmeldinger om usikre byggetiltak, som for eksempel murer, kan rettes til Plan- og bygningsetatens tilsynsavdeling, e-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no.
Dette gjelder også spørsmål vedrørende raskartlegging utført av kommunen. For nærmere informasjon, se temasiden for risikokartlegging.

SE VIDEO - Slik jobber kommunen for å unngå oversvømmelser: