Gå tilbake til:
Du er her:

Presenterte ekstern gjennomgang av dambruddet i Munkebotn

Tirsdag 4. desember fikk byrådet overlevert den eksterne rapporten om hendelsene før og under dambruddet i Munkebotn.

I forbindelse med anleggsarbeidene for rehabilitering av dammen sommeren 2018 ble det etablert en midlertidig fyllingsdam, såkalt fangdam, ved dam Munkebotsvatnet nord. Om kvelden 22. august oppstod det overtopping og brudd i fangdammen, og store mengder vann flommet nordover Munkebotn, inn i Langevatnet og videre ned til Eidsvåg og ut i Eidsvågen (fjorden). Hendelsen førte til store materielle skader, og E39 i Eidsvåg ble stengt i flere timer på grunn av flomvannet.

På bakgrunn av denne alvorlige hendelsen, bestemte byrådet å iverksette en ekstern gjennomgang av prosjektet og hendelsene som ledet opp til dambruddet. Instanes AS Rådgivende ingeniører ble tildelt kontrakt for gjennomføring av oppdraget.

Flere læringspunkter

Byrådet fikk rapporten med den eksterne gjennomgangen tirsdag 4. desember og la den frem for pressen samme dag. Rapporten gjennomgår all aktivitet og kommunikasjon i prosjektet før og under dambruddet. Den vurderer hvilke risikovurderinger og tiltak som ble gjort, samt kommunikasjonen mellom partene i prosjektet.

- Det er en omfattende rapport, og vi skal ta oss tid til å lese den grundig. For kommunen handler dette først og fremst om å lære for å hindre at noe tilsvarende skjer igjen. Byrådet vil følge opp rapporten og legge frem en sak for bystyret hvor vi går inn på hvordan de ulike læringspunktene vil bli fulgt opp, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Les den eksterne gjennomgangen

Hele rapporten til Instanes AS laster du ned her (pdf).

Bergen kommune offentliggjør samtidig Vann- og avløpetatens rapport (pdf) som i henhold til krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble oversendt til NVE senest tre måneder etter hendelsen.